Studenten Uniformberoepen mee op oefening met Korps Commandotroepen

12 november, 2018

Scalda studenten gaan de komende twee weken mee op oefening met het Korps Commandotroepen. De studenten en docenten van Scalda oefenen zelf met allerlei praktijksituaties maar helpen ook het Korps Commandotroepen om hun oefening te laten slagen.

De studenten van Scalda College voor Uniformberoepen volgen allemaal de Veiligheid en Vakmanschapsopleiding met de richting Grondoptreden. De eerste-, tweede en derdejaarsstudenten mogen gebruiken maken van de faciliteiten van het Korps Commandotroepen en helpen hen ‘in ruil daarvoor’ met hun oefeningen. De studenten slapen drie dagen per week in grote tenten van het Korps Commando troepen en maken gebruik van bijvoorbeeld hun oefenterrein, slaapzakken, onderwijsleermiddelen.

Het Korps Commandotroepen maakt in ruil daarvoor gebruik van de hulp van de studenten van Scalda College voor Uniformberoepen. De studenten worden ingezet om extra tegenstand te bieden bij bepaalde oefeningen of om zaken te waarnemen bijvoorbeeld.

Het Korps Commandotroepen is de speciale eenheid van de Koninklijke Landmacht die als taak heeft het voorbereiden en uitvoeren van Speciale Operaties in het kader van bondgenootschappelijke verdedigings- en crisisbeheersingstaken. Het Korps Commandotroepen staat 365 dagen per jaar, 24 uur per dag gereed voor operationele inzet, waar dan ook ter wereld. Het is voor de studenten van Scalda College voor Uniformberoepen dus een hele bijzondere ervaring om deel te mogen nemen aan de oefeningen van Het Korps Commandotroepen.