Leven Lang Ontwikkelen Zeeland van start

28 augustus 2023
Nieuws over Leven Lang Ontwikkelen in Zeeland

Inwoners en werkgevers in Zeeland kunnen vanaf nu met hun scholings- en ontwikkelvragen terecht bij het team Leven Lang Ontwikkelen Zeeland. Dit betekent dat ze advies kunnen vragen in een persoonlijk gesprek op vier locaties verspreid over Zeeland: Terneuzen, Vlissingen, Middelburg en Goes.

Kees Nieuwenhuijse, lid College van Bestuur van Scalda, vindt het belang van LLO Zeeland van onschatbare waarde, voor zowel werkzoekenden, werknemers als voor werkgevers. Nieuwenhuijse: ‘Door samen te leren maken we Zeeland’.

In een snel veranderende arbeidsmarkt is voortdurend blijven leren en groeien cruciaal. Dit bevordert niet alleen de persoonlijke en professionele ontwikkeling van individuen, maar draagt tevens bij aan de veerkracht en concurrentiepositie van de gehele regio.

Voor werknemers betekent een Leven Lang Ontwikkelen de mogelijkheid om vaardigheden en kennis voortdurend aan te passen aan de veranderende eisen van de arbeidsmarkt. Door regelmatig bijscholing en trainingen te volgen, kunnen werknemers relevant blijven en hun inzetbaarheid vergroten. Dit vergroot niet alleen hun eigen baanzekerheid, maar draagt ook bij aan de economische dynamiek van Zeeland. Daarnaast versterkt een cultuur van Leven Lang Ontwikkelen de reputatie van een werkgever als een aantrekkelijke plek om te werken, wat weer bijdraagt aan het aantrekken van getalenteerde professionals naar de provincie.

Op provinciaal niveau draagt het initiatief LLO Zeeland bij aan een duurzame en welvarende economie. Een goed opgeleide beroepsbevolking zorgt voor een hogere productiviteit en innovatiekracht, wat weer leidt tot economische groei. Bovendien vermindert het de druk op de sociale voorzieningen, omdat goed opgeleide werknemers over het algemeen minder afhankelijk zijn van werkloosheidsuitkeringen en andere vormen van sociale ondersteuning.

Wie kan waarvoor terecht bij Leven Lang Ontwikkelen Zeeland?

Werkenden, niet-werkenden, studenten, scholieren en werkgevers: iedereen kan terecht bij Leven Lang Ontwikkelen Zeeland voor gratis advies over:

  • Om- en bijscholing
  • Loopbaanoriëntatie en -advies
  • Financiële regelingen
  • Leerwerktrajecten
  • Ontwikkelvraagstukken

Waarom een Leven Lang Ontwikkelen?

Kortom, Leven Lang Ontwikkelen is van vitaal belang voor de provincie Zeeland. Het bevordert zowel de individuele groei van werknemers als de concurrentiepositie van werkgevers en draagt bij aan de economische bloei van de gehele regio. Het is een investering in de toekomstige welvaart en levenskwaliteit van Zeeland en haar inwoners.

Dit is een initiatief van Arbeidsmarktregio Zeeland / Aan de slag in Zeeland, Leerwerkloket Zeeland, Provincie Zeeland, S-BB, Scalda en UWV.

Vragen?

Bij vragen of voor het aanvragen van een adviesgesprek kun je terecht op de aandeslaginzeeland.nl/levenlangontwikkelen

Omhoog