Participatielab route Entree

Participatielab route

Een combinatie van werken en leren

De leerroutes Participatielab in Zeeland (mbo niveau 1) zijn een combinatie van werken en leren. Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam op te leiden via een leerroute met intensieve begeleiding. Deze route start in het werkleerbedrijf (sw-bedrijf). Er wordt gewerkt met een arbeidsontwikkelmethodiek. De praktijkopdrachten die uitgevoerd moeten worden, zijn afgestemd op de wensen van het bedrijfsleven. Dankzij extra begeleiding door coaches, docenten en werkbegeleiders op de werkleerlocaties voorziet Participatielab Zeeland in een behoefte die leidt tot deelname op de arbeidsmarkt.

Practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen


Voor wie is het traject geschikt?

Het traject is zeer geschikt voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Juist voor een doelgroep die vaak al door negatieve ervaringen niet staat te juichen om weer in de schoolbanken te zitten, is een leerroute op maat met intensieve begeleiding in de veilige leeromgeving van het sw-bedrijf, een aanwinst voor de regio Zeeland.

Wil je je inschrijven? Klik dan op één van de routes en meld je direct aan.

Past de Participatielab route bij jou?

Branche: Entree 
Opleidingsduur: 54 weken
Niveau: 1 
Leerweg(en): BBL  

Al werkend volgt de werknemer een opleiding op mbo niveau 1 (Entreeopleiding). De werknemer wordt met behulp van extra begeleiding gereed gemaakt voor doorstroom naar de arbeidsmarkt. Gedurende een schooljaar volgt de werknemer één dag in de week les in de vakken rekenen, burgerschap en Nederlands. Deze vakken zijn verplicht voor het behalen van het mbo-diploma op niveau 1.

Door (coach-)gesprekken op de werklocatie en op school wordt de werknemer gevolgd en uitgedaagd. Er is regelmatig een voortgangsgesprek zowel bij het sw-bedrijf als op school waarin duidelijk wordt hoe het gaat en wat er de komende periode nodig is om de voortgang te garanderen.

Bij welke werkleerbedrijven vind je de Participatielab route?
De werkleerbedrijven Orionis, Dethon en De Zuidhoek bieden deze leerroutes aan in samenwerking met Scalda.

Rachel volgde de Participatielab route bij Dethon en slaagde met vlag en wimpel. Lees haar verhaal

Toelating en intake

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn:  

  • De werknemer is bij de start van de praktijkroute bij voorkeur minimaal 18 jaar, in overleg kan hiervan afgeweken worden;
  • De werknemer heeft het voortgezet (speciaal) onderwijs zonder diploma verlaten;
  • De werknemer is in staat om een mbo-opleiding op niveau 1 af te ronden.

Voor statushouders geldt dat zij in het bezit zijn van een afgerond inburgeringsdiploma.

Het aanmeldproces voor de opleidingen van Scalda verloopt via CAMBO. De leslocaties van Participatielab zijn voor Walcheren bij Orionis in Vlissingen en voor Schouwen-Duiveland bij de Zuidhoek in Zierikzee. Voor Zeeuws-Vlaanderen worden de lessen verzorgd bij Dethon in Terneuzen. Belangrijk om te weten tijdens het aanmeldproces:  

  • Voor Orionis Vlissingen of de Zuidhoek Zierikzee kiest de kandidaat leslocatie Podium in Middelburg 
  • Voor Dethon Terneuzen kiest de kandidaat leslocatie Vlietstraat te Terneuzen 

Voordat een kandidaat in kan stromen vindt er eerst een uitgebreide intake plaats door Scalda. Tijdens het intakegesprek staat de keuze voor het volgen van de Participatielab route centraal. Ook wordt besproken op welke manier de werknemer wordt begeleid tijdens de opleiding en richting werk. 

Na de Participatielab route

Na het behalen van het diploma mbo niveau 1 kan de student met een flinke dosis praktijkervaring direct aan de slag op de arbeidsmarkt. Ook is doorstroom naar een mbo-opleiding op niveau 2 mogelijk.

Kosten

Als je op 1 augustus 18 jaar bent, betaal je lesgeld aan het ministerie van Onderwijs.

Dit is in het schooljaar 2023/2024 €1.357,- per jaar voor de BOL opleiding of €270,- voor de BBL opleiding. 

Naast lesgeld worden er schoolkosten, waaronder digitaal lesmateriaal, boeken en readers in rekening gebracht. De totale kosten zijn afhankelijk van het profiel en bedragen maximaal €250. 

Meer informatie

Neem gerust contact op met de coördinator van de Participatielab route.

Marty Meijer
E: 
[email protected]
T: 06 52 38 41 62

Omhoog