Participatielab route Entree

Participatielab Route

Een combinatie van werken en leren

De leerroutes Participatielab in Zeeland (mbo niveau 1) zijn een combinatie van werken en leren. Het doel is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam op te leiden via een leerroute met intensieve begeleiding. Deze route start in het leerwerkbedrijf (sw-bedrijf). Er wordt gewerkt met een arbeidsontwikkelmethodiek. De praktijkopdrachten die uitgevoerd moeten worden, zijn afgestemd op de wensen van het bedrijfsleven. Dankzij extra begeleiding door coach-docenten en werkbegeleiders op de leerwerklocaties voorziet Participatielab Zeeland in een behoefte die leidt tot deelname op de arbeidsmarkt.

Practoraat Leren in Hybride Leeromgevingen


Voor wie is het traject geschikt?

Het traject is zeer geschikt voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Juist voor een doelgroep die vaak al door negatieve ervaringen niet staat te juichen om weer in de schoolbanken te zitten, is een leerroute op maat met intensieve begeleiding in de veilige leeromgeving van het sw-bedrijf, een aanwinst voor de regio Zeeland.

Wil je je inschrijven? Klik dan op één van de routes en meld je direct aan.

Routes in de participatielab

Al werkend volgt de werknemer een opleiding op mbo niveau 1 (Entreeopleiding). De werknemer wordt met behulp van extra begeleiding gereed gemaakt voor doorstroom naar de arbeidsmarkt. Gedurende een schooljaar volgt de werknemer één dag in de week les in de vakken rekenen, burgerschap en Nederlands. Deze vakken zijn verplicht voor het behalen van het mbo-diploma op niveau 1.

Door (coach-)gesprekken op de werklocatie en op school wordt de werknemer gevolgd en uitgedaagd. Er is regelmatig een voortgangsgesprek zowel bij het sw-bedrijf als op school waarin duidelijk wordt hoe het gaat en wat er de komende periode nodig is om de voortgang te garanderen.

Rachel volgde de Participatielab route bij Dethon en slaagde met vlag en wimpel.

Rachel legde een mooie reis af. Zij volgde de Participatielab route en slaagde met vlag en wimpel. Het brengt haar een stukje dichter bij haar droombaan. Maar nog veel belangrijker: Rachel zet een grote stap in haar persoonlijke ontwikkeling.

Lees haar verhaal

Goed om te weten!

Toelating en intake

De toelatingseisen voor deze opleiding zijn:  

 • De werknemer is bij de start van de praktijkroute bij voorkeur minimaal 18 jaar, in overleg kan hiervan afgeweken worden;
 • De werknemer heeft het voortgezet (speciaal) onderwijs zonder diploma verlaten;
 • De werknemer is in staat om een mbo-opleiding op niveau 1 af te ronden.

Voor statushouders geldt dat zij in het bezit zijn van een afgerond inburgeringsdiploma.

Het intakeproces:
Voordat een kandidaat in kan stromen vindt er eerst een uitgebreide intake plaats door Scalda. Tijdens het intakegesprek staat de keuze voor het volgen van de Participatielab route centraal. Ook wordt besproken op welke manier de werknemer wordt begeleid tijdens de opleiding en richting werk. Het aanmeldproces voor de opleidingen van Scalda verloopt via CAMBO. De leslocaties van Participatielab zijn:

 • Voor Walcheren bij Orionis in Vlissingen
 • Voor Schouwen-Duiveland bij de Zuidhoek in Zierikzee
 • Voor Zeeuws-Vlaanderen worden de lessen verzorgd bij Dethon in Terneuzen en
 • Voor de Oosterschelderegio De Betho in Goes.

Belangrijk om te weten tijdens het aanmeldproces:  

 • Voor Orionis Vlissingen, de Zuidhoek Zierikzee en De Betho kiest de kandidaat leslocatie Podium in Middelburg 
 • Voor Dethon Terneuzen kiest de kandidaat leslocatie Vlietstraat in Terneuzen 

Kosten

Wanneer je je inschrijft voor een mbo-opleiding, komen er kosten bij kijken. Zodra je de leeftijd van 18 bereikt, ben je verplicht om lesgeld te betalen. Daarnaast zijn er schoolgerelateerde uitgaven, aangezien je benodigdheden moet aanschaffen voor je studie. Mocht je financiële ondersteuning nodig hebben, zijn er mogelijkheden beschikbaar om je te helpen.

Lesgeld/cursusgeld
Lesgeld is een verplichte bijdrage aan je onderwijsinstelling, meestal vastgesteld door de overheid. Hoeveel lesgeld je betaalt, hangt af van de opleiding die je doet.

 • BOL-opleiding: €1.357,- per jaar.
 • BBL-opleiding: €270,- per jaar.

Schoolkosten
Schoolkosten omvatten alle extra uitgaven die je nodig hebt voor je opleiding, zoals boeken, materialen, kleding, excursies en andere specifieke benodigdheden. Deze kosten variëren per studierichting en benodigdheden. De totale kosten zijn afhankelijk van het profiel en bedragen maximaal €250.  Meer over schoolkosten

Werkleerbedrijven in de Participatielab route

De volgende werkleerbedrijven bieden leeroutes aan in samenwerking met Scalda.

Na de Participatielab route

Na het behalen van het diploma mbo niveau 1 kan de student met een flinke dosis praktijkervaring direct aan de slag op de arbeidsmarkt. Ook is doorstroom naar een mbo-opleiding op niveau 2 mogelijk. Bekijk alle niveau 2 opleidingen

Contactinformatie

Voor meer informatie over de Participatielab route neem je contact op met Marty Meijer.

Bezoekadres: 
Podium 15, 4337 WV Middelburg

Postadres: 
Postbus 7047, 4330 GA Middelburg

06 52 38 41 62

Samenwerking

De Participatielab route is ontwikkeld in de publiek-private samenwerking Participatielab Zeeland.

Logo Arbeidsmarkt - Aan de slag in Zeeland - Participatielab
Omhoog