Praktijkroute Economie Scalda

Praktijkroute(s)

Scalda brengt het in de praktijk

Scalda kent drie hoofdvormen van onderwijs: de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) en binnen de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) de theoretische route én de praktijkroute. In de praktijkroute organiseren we (vrijwel) heel het onderwijs binnen bedrijven of instellingen. Het onderwijs sluit dan aan bij de praktische leerstijl van studenten, kent kennis en expertise die actueel is, heeft realistische contexten en vindt plaats in optimale samenhang van theorie en praktijk. Daarbij is de praktijkroute flexibel. In schooljaar 2017-2018 ging Scalda’s eerste praktijkroute van start. In samenwerking met vijf zorginstellingen werd de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO) opgestart. Dat jaar stroomden 46 eerstejaars studenten in.

Inmiddels zijn we bijna twee schooljaren en vier nieuwe praktijkroutes verder. Zo kun je via CIOS Zuidwest-Nederland PraktijkLeren Roosendaal volgen en biedt Scalda naast de ZPO de volgende praktijkroutes aan: de Zeeuwse Praktijkroute Economie, de Zeeuwse Praktijkroute Horeca-Toerisme en de Zeeuwse Praktijkroute Gehandicaptenzorg.

Omhoog