Intake en aanmelden

Intake en aanmelden voor het Vavo

Aanmelden

Wil jij je aanmelden voor één van onze opleidingen?
Klik hieronder op de Vavo opleiding van jouw keuze om je aan te melden. 

Weet je nog niet goed welke opleiding je precies wilt gaan volgen?
Meld je dan sowieso aan voor één van onze opleidingen. Kies de opleiding die gevoelsmatig het beste bij jou past. Je krijgt dan een uitnodiging voor een intakegesprek waarin samen wordt bekeken welke opleiding het beste bij jou past.

Opleiding mavo Opleiding havo Opleiding vwo

Toelatingseisen

Toelatingseisen Mavo

 • Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus van het jaar dat je start met de Vavo.
 • Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs.
 • Je hebt deelgenomen aan het eindexamen mavo (vmbo-t) of vmbo-g en bent gezakt.
 • Je hebt een eindrapport van klas 3 mavo/vmbo-g/t in je bezit en je hebt minstens een 5 voor de vakken die je kiest.
 • Je hebt een vmbo k-diploma.
 • Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen I voor alle vaardigheden.
 • Instaptoetsen kunnen deel uitmaken van de toelating.

Toelatingseisen havo in 1 jaar

Drempelloos instromen kan met een mavodiploma (vmbo-t) met een extra vak. Is dit niet aanwezig dan volgen de volgende toelatingseisen:

 • Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus van het jaar dat je start met de Vavo.
 • Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs.
 • Je hebt een eindrapport van havo 4 waaruit blijkt dat je bent bevorderd naar havo 5.
 • Je hebt een eindrapport van vwo 4 waaruit blijkt dat je bent bevorderd naar vwo 5.
 • Je bent gezakt voor het havodiploma.
 • Je bent in havo 4 blijven zitten met niet meer dan vier tekorten, waarvan maximaal twee voor de kernvakken.
 • Je bent in vwo 4 blijven zitten met niet meer dan zes tekorten, waarvan maximaal twee voor de kernvakken. Hierbij geldt dat een cijfer 5 voor één tekort staat, een cijfer 4 voor twee tekorten en een cijfer 3 voor drie tekorten.
 • Je hebt voor de verplichte basisvakken minimaal een 5,0 gehaald (havo basisjaar).
 • Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen II voor alle vaardigheden. 
 • Instaptoetsen kunnen deel uitmaken van de toelating

Toelatingseisen basisjaar havo

Drempelloos instromen kan met een mavodiploma (vmbo-t) met een extra vak. Is dit niet aanwezig dan volgen de volgende toelatingseisen:

 • Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus 2020.
 • Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs.
 • Je hebt een eindrapport van klas havo 3 waaruit blijkt dat je naar klas havo 4 bevorderd bent.
 • Je bezit een diploma mavo/vmbo-t met een gemiddeld eindcijfer van 6,5.
 • Je hebt op de mavo (vmbo-t) naast Nederlands en Engels eindexamen gedaan in minimaal één moderne vreemde taal of wiskunde en je hebt eindexamen gedaan in een vakkenpakket dat doorstroming naar de havo mogelijk maakt (minimaal 3 vakken die passen in een profieldeel van de havo).
 • Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen II voor alle vaardigheden.

Toelatingseisen Vwo

 • Je bent minimaal 18 jaar op 1 augustus van het jaar dat je start met de Vavo.
 • Wanneer je 16 of 17 jaar bent, is toelating alleen mogelijk met toestemming van het voortgezet onderwijs.
 • Je bent gezakt voor het vwo.
 • Je bent in vwo 5 blijven zitten met niet meer dan vijf tekorten, waarvan maximaal twee voor de kernvakken.
 • Je hebt een eindrapport van vwo 4, waaruit blijkt dat je bent bevorderd naar vwo 5 met een gemiddeld eindcijfer van 6,5 voor alle vakken die je bij ons kiest.
 • Je bezit een havodiploma met een gemiddeld eindcijfer van 6,5.
 • Je hebt eindexamen gedaan in een vakkenpakket dat doorstroming naar het vwo mogelijk maakt.
 • Je hebt als niet-Nederlandstalige student minimaal staatsexamen II voor alle vaardigheden.

In bijzondere gevallen is toelating ook mogelijk indien je voldoende EVC’s (Eerder Verworven Competenties of kwalificaties) kunt overleggen. Tijdens het intakegesprek wordt dit besproken. Instaptoetsen met een bindend advies zijn onderdeel van de intake procedure.

Meer informatie 

Voor meer informatie over intake en aanmelden: 
E-mail: [email protected] 
Telefoonnummer: 0118 55 89 00 (Middelburg) of 0115 64 16 00 (Terneuzen)

Omhoog