Over Scalda

Over Scalda

Scalda is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Scalda verzorgt toegankelijk en veelzijdig onderwijs binnen 16 richtingen. Het onderwijs in de richting Sport, Bewegen en Dans wordt verzorgd door CIOS Zuidwest-Nederland en MBO DANS, het onderwijs in de richtingen Scheepvaart en Transport & Logistiek door Maritiem en Logistiek College De Ruyter. Het onderwijs van Scalda is georganiseerd en gehuisvest op basis van kleinschaligheid. Het onderwijs wordt verzorgd door onderwijsteams die uitvoering geven aan enkele verwante opleidingen en aan de begeleiding van de studenten die deze opleidingen volgen.

Wij leiden je zo op, dat je het in de maatschappij en in je beroep goed doet. We helpen jou het beste uit jezelf te halen en stimuleren je zelfs boven jezelf uit te stijgen: excellent te zijn. In een prettige, gestructureerde en mensgerichte leeromgeving helpen wij jou (verder) in jouw professionele én in je persoonlijke ontwikkeling. Zo streven we ernaar dat een steeds groter deel van onze opleidingen in onafhankelijke benchmarks beoordeeld wordt als behorend tot de beste van Nederland.

Werken bij Scalda betekent:

  • Betekenis geven aan waarde(n)vol onderwijs
  • Ruimte voor jouw persoonlijke en professionele groei 
  • Samen impact hebben op de Zeeuwse samenleving en economie

Bekijk onze vacatures

lady in bloom

Instellingsgegevens

Naam rechtspersoon  
Scalda 
Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 
 
Adres rechtspersoon  
Postbus 102 
4530 AC Terneuzen 
 
Vlietstraat 11a 
4535 HA Terneuzen 

Bestuur-/BRIN nummer  
25PV 

Fiscaal nummer  
8053.30.276

Contactinformatie

Bezoekadres: Vlietstraat 11a 
4535 HA Terneuzen

Postadres: Postbus 102 
4530 AC Terneuzen

KVK-nummer 41115327 

0115 64 16 00
Omhoog