Organisatie

Organisatie

Scalda kent een vrij platte organisatiestructuur met een Raad van Toezicht, een College van Bestuur, vier onderwijsclusters, drie ondersteunende diensten en een bestuurssecretariaat. Het onderwijsproces wordt verzorgd door de resultaatverantwoordelijke clusters. Binnen de clusters wordt het onderwijs aangeboden in zeventien richtingen.

Daarnaast zijn alle processen van administratieve- en dienstverlenende aard samengevoegd in geprofessionaliseerde bedrijfsvoering afdelingen. De diensten Human Resources en Organisatie (HR&O), Financiën, Inkoop en Projecten (FI&P) en Informatievoorziening en Studentenadministratie (IV&S)ondersteunen het College van Bestuur en de onderwijsclusters met diverse disciplines, waaronder beleidsadvisering, onderwijsinnovatie, personeelsaangelegenheden en communicatie. Bekijk het organigram

Omhoog