Organisatie

Organisatie

Scalda kent een vrij platte organisatiestructuur met een Raad van Toezicht, een College van Bestuur, vier onderwijsclusters, twee ondersteunende diensten en een bestuurssecretariaat. Het onderwijsproces wordt verzorgd door de resultaatverantwoordelijke clusters. Binnen de clusters wordt het onderwijs aangeboden in zeventien richtingen.

Daarnaast zijn alle processen van administratieve- en dienstverlenende aard samengevoegd in twee ondersteunende diensten. De diensten Bestuursbureau en Bedrijfsvoering ondersteunen het College van Bestuur en de onderwijsclusters met diverse disciplines, waaronder beleidsadvisering, onderwijsinnovatie, personeelsaangelegenheden en communicatie. Bekijk het organigram

Omhoog