Organisatie

Scalda kent een vrij platte organisatiestructuur met een Raad van Toezicht, een College van Bestuur, negen onderwijsclusters en zes ondersteunende diensten. Het onderwijsproces wordt verzorgd door de resultaatverantwoordelijke clusters. Binnen de clusters wordt het onderwijs aangeboden in vijftien kleinschalige colleges.

Daarnaast zijn alle processen van administratieve- en dienstverlenende aard samengevoegd in geprofessionaliseerde bedrijfsvoering afdelingen. De dienst Bestuurlijke Ondersteuning ondersteunt het College van Bestuur en de onderwijsclusters met diverse disciplines, waaronder beleidsadvisering, onderwijsinnovatie en communicatie.

Download het organogram van Scalda