College van bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur heeft de algemene leiding over de stichting Scalda. Het CvB bestaat uit twee personen, die de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor efficiënt bestuur. De realisatie van de doelstellingen en het waarborgen van het voortbestaan van de stichting zijn de belangrijkste taken. Verantwoording hierover legt het College van Bestuur af aan de Raad van Toezicht. 

Het College van Bestuur stippelt niet alleen het beleid uit, maar zorgt er ook voor dat het wordt uitgevoerd. Het bestuur wordt bij deze activiteiten ondersteund en geadviseerd door de bestuurssecretaris. Bij de besluitvorming worden, als dat nodig is, de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Studentenraad betrokken.  

Het College van Bestuur van Scalda bestaat uit: 

 • Voorzitter: 
  De heer H.J. (Hendrik-Jan) van Arenthals MEL 
   
 • Lid:
  De heer C.J. (Kees) Nieuwenhuijse
   
 • Bestuurssecretaris: 
  Mevrouw mr. N.M. (Natasja) Duinkerke-van Hoesel 

Download bestuursreglement

Download statuten

Omhoog