Ondersteunende diensten

Ondersteunende diensten

Om het onderwijs en de mensen die dat onderwijs verzorgen zo goed mogelijk bij te staan, kent Scalda een ondersteuningsstructuur die bestaat uit twee ondersteunende diensten, elk onder leiding van een directeur.

Bestuursbureau 

 • Team Marketing en Communicatie
 • Team Beleid
 • Team Projecten
 • Team Control
 • Team Bestuurssecretariaat
 • Bedrijfsjurist

Directeur: mevrouw mr. N.M. (Natasja) Duinkerke-van Hoesel 

Bedrijfsvoering

 • Team STAD (Studentenadministratie)
 • Team IV (Informatievoorziening)
 • Team Inkoop
 • Team Financiële Administratie
 • Team Huisvesting
 • Team HR (Human Resources)

Directeur: de heer M.J.H. (Maarten) Berendsen MHD

Concerncontroller

Manager: de heer A. (Arjan) Stouten MBA

Technum en CTT (Centrum Top Techniek)  

Manager: de heer A. (André) Zuidijk 

 

Omhoog