Practoraat Scalda

Practoraten

Scalda is voortdurend bezig haar onderwijs te verbeteren, te vernieuwen en in te spelen op ontwikkelingen. Nieuwe leervormen en andere leeromgevingen passen daarbij. Om ons onderwijs en leeromgevingen verder te innoveren zijn er practoraten om hierbij te ondersteunen.

Wat is een practoraat?

Een practoraat is een expertiseplatform waarin een practor samen met docent-onderzoekers praktijkonderzoek doen naar innovatie, verbeteringen en ‘wat werkt’ in het mbo-onderwijs. Doel is verbetering van het onderwijs en een goede aansluiting met de arbeidsmarkt. De kracht van practoraten is het versterken van de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk.

Wat zijn de doelen van een practoraat

Een practoraat richt zich op één of meer van de vier verschillende doelen:

  • Kennis: het ontwikkelen van generieke nieuw-voor-de-wereld kennis waar de praktijk iets aan heeft (kennisontwikkeling);
  • Verandering: het stimuleren van verandering in een systeem (school, beleid, proces, cultuur etc.) (organisatieontwikkeling);
  • Professionalisering: het stimuleren van het leren (aankomend) professionals (studenten, docenten, management, praktijkprofessionals, onderzoekers) (persoonsontwikkeling);
  • Ontwerp: het ontwikkelen van nieuwe hulpmiddelen, werkwijzen etc. die de praktijk kan gebruiken (productontwikkeling).
Omhoog