Procedures en Reglementen

Procedures en reglementen

Bij Scalda vinden wij transparantie in de communicatie belangrijk. Daarnaast vinden wij het belangrijk om verantwoording af te leggen over ons beleid en over ons resultaten. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt met verschillende procedures en reglementen. Ook vind je hieronder de ANBI gegevens van Scalda.

Procuratieregeling

Conform statuten, bestuursreglement en Branchecode Goed Bestuur in het Mbo vertegenwoordigt het College van Bestuur de instelling. Deze kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid verder toewijzen aan anderen. 

Deze procuratieregeling bevat een overzicht van functies en type procuratie. Uitsluitend deze personen vermeld in deze regeling hebben volmacht om externe contractuele verplichtingen aan te gaan. Wilt u meer weten? U kunt de volledige tekst van deze regeling hieronder downloaden:

Procuratieregeling

Statuten

In de statuten van Scalda zijn formele zaken geregeld, zoals de doelen van de organisatie en hoe bestuur en toezicht geregeld zijn.

Statuten Bestuursreglement

Toezichtkader en reglementen Raad van Toezicht 

De branchecode “goed bestuur in het mbo”, die 1 augustus 2014 is ingegaan, is richtinggevend voor de inrichting van bestuur door het college van bestuur (CvB) en intern verticaal toezicht door de raad van toezicht (RvT). De eerste aanbeveling in de branchecode voor de RvT is om een toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht te hanteren. Dit toezichtkader moet zowel de rol van de toezichthouder als die van de bestuurder in relatie tot het toezicht verhelderen en versterken. Het toezichtkader moet uitnodigen tot een kwalitatief goede dialoog tussen RvT en CvB en de bereidheid tot wederzijdse openheid en kwetsbaarheid.

Toezichtskader Raad van Toezicht Reglement voor de remuneratie- werving- en selectiecommissie Reglement voor de auditcommissie Reglement voor de onderwijscommissie

Integriteitscode

Waarden zijn de toetssteen van ons dagelijks handelen. Een integriteitscode is hierbij behulpzaam. Immers iedere betrokkene bij Scalda heeft te maken met integriteitsdilemma’s die zich kunnen voordoen in het spanningsveld van persoonlijke, professionele en organisatorische belangen.

Integriteitscode

Voedingsbeleid

Scalda streeft na om een omgeving aan te bieden waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze studenten en onze medewerkers. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Voedingsbeleid

Omhoog