Veiligheid binnen Scalda

3 juni 2022
Veiligheid binnen Scalda

Op 3 juni ontvingen alle studenten en medewerkers van Scalda het volgende bericht.

Beste studenten en collega’s,

Jullie hebben gisteren en vandaag ongetwijfeld de berichten in de media gezien over grensoverschrijdend gedrag door een voormalige docent van onze school. Het gedrag dat de vrouwen in hun getuigenverklaringen hebben beschreven, is absoluut onacceptabel. We vinden het verschrikkelijk dat dit binnen Scalda kon gebeuren, en leven mee met de slachtoffers.  

Eén van de twee slachtoffers heeft in 2019 melding gedaan, hetgeen geresulteerd heeft in het onmiddellijke vertrek van de betreffende docent. Waar we ook erg van geschrokken zijn, is dat gisteren tijdens de zitting bleek dat er sprake was van een tweede slachtoffer. Scalda doet er alles aan om te zorgen voor een veilig schoolklimaat. Daar werken we samen iedere dag aan. Waar we daarin – ongewild – zijn tekortgeschoten, bieden we onze oprechte excuses aan.  

Zodra studenten of medewerkers een signaal afgeven over ongewenst gedrag binnen onze school, zullen we er alles aan doen om dat zo goed mogelijk op te pakken. Dat hebben we bij een van beide slachtoffers in dit geval ook gedaan. Met het tweede slachtoffer hopen we nog in gesprek te gaan.

Een veilige school: dat willen we allemaal graag, een omgeving waarin je veilig kunt leren en werken. Laten we attent zijn naar elkaar, actief melden wanneer we dingen zien die niet in de haak zijn. Laten we, waar dat kan, elkaar aanspreken en naar elkaar omzien. Wanneer jij zelf te maken hebt met ongewenst, grensoverschrijdend gedrag, praat er met iemand over: een mentor, coach, collega of leidinggevende. Meld je bij een van onze interne of externe vertrouwenspersonen. Zij helpen je zeker verder, vertrouwelijk en in overleg met jou. De vertrouwenspersonen vind je op onze website. 

Willen jullie ons helpen om te blijven werken aan een veilige school? Dank jullie wel!

Vriendelijke groet,
Marijn Nelen en Hendrik-Jan van Arenthals

Omhoog