Aquacultuur in de praktijk: studenten onderzoeken Zeeuwse watermonsters

21 juni 2023
Scalda-studenten-aquacultuur-testen-zeeuwse-waterkwaliteit

De eerste- en tweedejaarsstudenten van de opleiding Aquacultuur zijn voor het vak ‘watersystemen’ op pad geweest om de waterkwaliteit in verschillende Zeeuwse wateren te meten. Vervolgens zijn deze monsters door de docenten van de opleiding Laboratoriumtechniek in het lab van Scalda in Vlissingen onderzocht. Een leuke samenwerking tussen deze twee opleidingen van Scalda.

Waterkwaliteit

“In het vak ‘Watersystemen’ is waterkwaliteit een belangrijk thema”, vertelt Ymke Temmerman, trainee Watermanagement bij Scalda.We testen de waterkwaliteit om de studenten in de praktijk kennis te laten maken met de Kader Richtlijn Water. Dit zijn belangrijke parameters die in alle wateren in Nederland goed moeten zijn in 2027. Tijdens deze excursie hebben we vooral gekeken naar chemische parameters, zoals de aanwezigheid van nutriënten (bijv. fosfaat en stikstof). Daarnaast spelen zuurgraad en hardheid een belangrijke rol. Het Chlorofyl-a- en zuurstofgehalte waren ook van belang om een completer beeld te krijgen van de waterkwaliteit.”

Hoe is de kwaliteit van de Zeeuwse wateren?

De waterkwaliteit werd bij twee zoete en twee zoute wateren gemeten. De zoete wateren waren allebei in Goes: het watertje tegenover Scalda-locatie Stationspark en het water in het Poelbos. Ook het zoute water uit het Veerse Meer en de Westerschelde werden getest. Op deze locaties hebben de studenten het water gecontroleerd op pH, temperatuur, de aanwezigheid van nutriënten en hebben zij watermonsters genomen. Ymke: “Helaas konden we de analyses hiervan niet zelf doen op onze Scalda-locatie in Goes. Daarom zochten we de samenwerking op met de opleiding Laboratoriumtechniek.”

“De studenten vonden het erg leuk om de testen die ze kennen uit de praktijk op een nieuwe manier toe te passen. Ze hebben een goed beeld gekregen van het belang van waterkwaliteit en wat erbij komt kijken om het te meten. Ook het lab was een leuke toevoeging om de ontbrekende parameters te kunnen analyseren. Achteraf hebben we de resultaten besproken en kwamen we erachter dat er toch wat zorgelijke waardes naar voren zijn gekomen. Ze hebben het dus zeker niet voor niets gedaan.”

Samenwerking

Ymke vindt het altijd erg belangrijk om de studenten in de praktijk mee te nemen, zodat ze echt aan de slag kunnen met de theorie die ze in de les krijgen. “Daarnaast was het ontzettend leuk om te zien hoe serieus ze waren met het nemen van de monsters op locatie. Ze deden er alles aan om ze op de juiste manier te verzamelen. De samenwerking met de docenten Laboratoriumtechniek verliep heel fijn en je kon het enthousiasme van de docenten goed zien toen ze aan de slag gingen met de studenten. Ze gaven ons een leuk kijkje in het lab van Scalda en hebben de studenten echt nieuwsgierig gemaakt. Zij stelden de docenten dan ook heel veel vragen. Ik denk dat dit een heel mooi begin kan zijn van meer samenwerkingen in de toekomst.”

“Misschien is het voor de studenten Laboratoriumtechniek ook interessant om eens bij Aquacultuur te komen kijken”, denkt Ymke. “Bijvoorbeeld tijdens het project ‘meerval kweken’. Het zou ontzettend leuk zijn als de studenten Laboratoriumtechniek verschillende metingen kunnen doen van de waterkwaliteit in deze periode. Deze data zouden voor de studenten Aquacultuur van grote waarde zijn. Daarnaast is het voor de studenten Laboratoriumtechniek goed om te zien waarvoor ze de analyses doen en waarom de data zo belangrijk zijn. Zo kunnen ze van elkaar leren.”

Omhoog