Kees Nieuwenhuijse nieuw Lid College van Bestuur

31 mei 2022
Lid CvB Kees Nieuwenhuijse

De Raad van Toezicht van Scalda is blij te kunnen meedelen dat ze per 1 september 2022 Kees Nieuwenhuijse heeft benoemd als lid van het College van Bestuur. Kees Nieuwenhuijse is op dit moment Directeur techniek & informatica bij het Graafschap College en directeur van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-Nederland. Geboren in Heinkenszand heeft hij zijn eerste opleiding gevolgd aan de Laboratoriumschool Zeeland, een rechtsvoorganger van Scalda, gevolgd door onder meer de lerarenopleiding natuur- en scheikunde en diverse managementopleidingen. Kees is voor zijn huidige functie werkzaam geweest als docent, intern begeleider en middenmanager, in zowel het voortgezet en het speciaal onderwijs als in het mbo.

Kees Nieuwenhuijse is een verbinder, met oog voor ‘de menselijke maat.’ “Goed onderwijs begint met goede en professionele medewerkers,” stelt hij. “Door het juiste klimaat doen medewerkers hun werk met passie en plezier.” Kees heeft aangegeven het een eer te vinden de komende jaren ‘mede leiding te kunnen geven aan een Scalda dat mensen van alle leeftijden laat leren.’ We zijn als Raad van Toezicht verheugd dat Kees vanuit deze insteek toe zal treden tot het College van Bestuur.

Kees Nieuwenhuijse volgt Marijn Nelen op die aan het einde van dit kalenderjaar terugtreedt als bestuurder van Scalda. Marijn blijft in de periode tot de kerstvakantie lid van het bestuur. Hij zal zich die tijd blijven inzetten waar dat nodig is, onder meer in de overdracht van zijn taken en verantwoordelijkheden. Het College van Bestuur bestaat van 1 september tot en met 31 december 2022 dus uit drie personen.

We feliciteren Kees en tegelijk heel Scalda met deze benoeming!

Namens de Raad van Toezicht,

Met vriendelijke groet,

Letty Demmers – Van der Geest

Omhoog