Meldpunt openbaar vervoer

17 november 2022
openbaar_vervoer

In Zeeland moet je, zoals veel van jullie weten, vaak lang reizen om op school of op je stageadres te komen. Veel van jullie reizen met het openbaar vervoer: met de bus, de trein of met de Westerschelde-ferry. Het is erg belangrijk dat dit vervoer goed is.

Meld je klacht via [email protected]

Het College van Bestuur heeft gesprekken gevoerd met verschillende groepen studenten. Uit die gesprekken bleek dat het met dat openbaar vervoer niet altijd goed gaat. We willen jullie vragen om, wanneer jullie over dat vervoer klachten hebben, of juist een compliment willen geven, dat door te geven aan onze vervoerscoördinator, mevrouw Vreede – Van Luijk, via het mailadres [email protected].  

Doe dat zo snel mogelijk nadat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden, vermeld daarbij gegevens, zoals de buslijn, de tijd enzovoort.   We zullen een-en-ander sowieso verzamelen en met de vervoersmaatschappij (Connexxion, NS en Westerschelde-Ferry) bespreken. Waar het gaat om de bus, geven we dingen ook door aan de Stichting Scholierenvervoer Zeeland.  

We willen allemaal dat het openbaar vervoer zo goed mogelijk geregeld is. Help jij een handje mee?

Omhoog