Toine Poppelaars vanaf 1 januari 2024 Voorzitter Raad van Toezicht Scalda

19 oktober 2023
Pasfoto Toine Poppelaar-met-achtergrond

De raad van toezicht van Scalda, de instelling voor mbo en volwassenonderwijs in Zeeland, heeft Toine Poppelaars benoemd als voorzitter van haar raad van toezicht. Toine Poppelaars volgt op 1 januari 2024 Letty Demmers–van der Geest op, die na acht jaar de raad te hebben geleid, afscheid neemt van Scalda.

Toine Poppelaars, die woont in Veere, heeft een warm hart voor het beroepsonderwijs, een groot netwerk in de regio en een rijke historie als bestuurder en toezichthouder. Hij is sinds 2011 dijkgraaf van het waterschap Scheldestromen en was daarvoor onder meer lid van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland. Toine is tot zijn aantreden bij Scalda voorzitter van de raad van toezicht van de HZ University of Applied Sciences, een rol die hij sinds 2012 heeft vervuld.

Met Toine Poppelaars krijgt Scalda een betrokken, zeer ervaren voorzitter van de raad van toezicht, die het belang van het middelbaar beroepsonderwijs voor de economie en samenleving van harte onderschrijft. De raad van toezicht van Scalda wenst hem succes toe in deze functie en ziet de samenwerking met veel vertrouwen tegemoet.

Omhoog