Zeeuwse Praktijkroute genomineerd voor Nederlandse Onderwijspremie

9 mei 2023
Nominatie Praktijkroute Scalda Nederlandse Onderwijspremie

Onze Zeeuwse Praktijkroute Economie, Horeca en Toerisme is genomineerd voor de Nederlandse Onderwijspremie. Dit is de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De premie wordt uitgereikt aan onderwijsteams ter waardering van, en als impuls voor, onderwijsvernieuwing en verbetering van het mbo, hbo en wo. De premie wordt jaarlijks toegekend aan onderwijsteams die de afgelopen vier jaar een onderwijsinitiatief hebben ontwikkeld. Voor het eerst wordt de premie nu ook uitgereikt aan onderwijsteams in het mbo.

De organisatie rondom de Nederlandse Onderwijspremie is in handen van het NRO en de middelen worden beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In totaal wordt er 7,5 miljoen euro verdeeld over drie teams uit het middelbaar beroepsonderwijs (2,5 miljoen euro), drie teams uit het hoger beroepsonderwijs (2,5 miljoen euro) en drie teams uit het wetenschappelijk onderwijs (2,5 miljoen euro). De drie teams uit elke categorie ontvangen respectievelijk 1,2 miljoen euro, 800.000 euro of 500.000 euro.

De Zeeuwse Praktijkroute

Het onderwijsteam van Scalda is genomineerd met onderwijsinitiatief de Zeeuwse Praktijkroute Economie, Horeca en Toerisme. De praktijkroute in Zeeland is een nieuw onderwijsconcept dat een oplossing biedt voor het behoud van een breed opleidingenportfolio in gebieden waar studentenaantallen afnemen. Daarnaast is het een onderwijsconcept dat studenten toerust voor de toekomst. De student heeft de regie in zijn individueel leertraject. Vanaf de eerste dag in de praktijk, intensieve begeleiding door een coach van Scalda, naar behoefte gebruikmaken van de werkplaatsen waar vakdocenten de leervragen met de student doornemen. Vraaggestuurd, op eigen tempo, thuis-nabij. Dat levert op: een duurzame en sterke relatie met het bedrijfsleven, zelfverantwoordelijke, tevreden en goed opgeleide medewerkers voor de toekomst!

Het onderwijs is een vrij conservatieve sector. De praktijkroute is eigenlijk de eerste echte verandering die wordt doorgevoerd. Het team kan het nog bijna niet bevatten, maar ze zijn ook ontzettend trots op deze prestatie. Daisy van der Slikke-Brakman, regisseur en coach binnen de Praktijkroute: “Het is nog een beetje onwerkelijk, maar we voelen ons enorm vereerd met de nominatie. Vanaf dag één geloven we in deze onderwijsvorm. Het werkt bij zowel studenten als bedrijven. We vinden het vooral belangrijk om het kenbaar te maken aan heel Nederland en we zijn erg blij dat dat op deze manier lukt. We hopen andere scholen en onderwijsteams hiermee te inspireren.”

En de winnaar is …

Scalda zit dus bij de laatste drie en we zijn heel trots op dit team. Volgende week dinsdag, 16 mei, mogen ze hun initiatief nogmaals presenteren en verdedigen. Dan blijft het nog even spannend wat de jury besluit. Naast de Zeeuwse Praktijkroute Economie, Horeca en Toerisme zijn ook Koning Willem I College met ‘Het Talent Atelier -Interdisciplinair onderwijs’ genomineerd, en ‘Talenthub op Zuid: samen verder bouwen aan de toekomst van onze jongeren’, het onderwijsinitiatief van Albeda. Op 29 juni 2023, tijdens het ComeniusFestival, onthult Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wie er op de eerste, tweede en derde plek staan en reikt de premies uit. Het is hoe dan ook een hele knappe prestatie en we wensen het team heel veel succes!

Omhoog