Scalda studenten zetten zich in tijdens 'Week van ons water'

31 oktober 2022
Week van ons Water

Scalda studenten hebben zich tijdens de najaarseditie van de Week van Ons Water die plaatsvond van zaterdag 15 t/m zondag 30 oktober ingezet voor het klimaat. Tijdens de Week van ons Water werden er door heel Nederland allerlei leuke en leerzame wateractiviteiten georganiseerd.

Hovenierstudenten werken aan oplossingen
Tijdens de BPV-week die plaatsvond in de Week van ons Water hebben Scalda studenten van de opleiding Hovenier zich ingezet om actief bij te dragen aan verbeteringen in de versteende leefomgeving. De studenten hebben enorme bakken gemaakt met hierin bomen en hele grote planten. Deze beplanting zorgt voor een aangenamer klimaat, CO2 opname en mogelijkheden tot extra waterberging.

Practoraat Water
Scalda heeft sinds dit jaar ook een Practoraat Water. Er wordt door het Practoraat Water praktijkgericht onderzoek gedaan naar de werkzaamheid en effectiviteit van vergroeningsprojecten. Scalda werkt hier samen met het Lectoraat Resilient Delta’s van HZ University of Applied Sciences. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met vraagstukken rondom het type beplanting in relatie tot onderhoudsvraagstukken. Het is de bedoeling dat de vergroende omgeving langdurig mooi blijft, eventueel bijdraagt aan de biodiversiteit en wellicht samen met inwoners in stand gehouden kan worden. Er moet ook aandacht zijn voor de mogelijkheden van waterberging. Waarom leg je een bepaald stuk groen op een bepaalde plek aan? Wat betekent het stuk groen voor de afvoer en/of het vasthouden van water? Zijn er innovatieve waterbergingstechnieken te koppelen?

De onderzoeksprojecten dragen bij aan de “gereedschapskist klimaatadaptatie”. Deze gereedschapskist zorgt voor verrijking van het curriculum van studenten op de stagewerkplek. Professionals (bijvoorbeeld stagebegeleiders) kunnen ook van deze gereedschapskist gebruikmaken en hiermee verder innoveren.

NK Tegelwippen
Naast de acties waar de Scalda studenten zich voor hebben ingezet zijn er nog diverse andere activiteiten geweest tijdens de Week van ons Water. Een hele bekende is het NK Tegelwippen 2022. Er worden zelfs competities gehouden tussen gemeenten. In Zeeland zijn de gemeenten Schouwen-Duivenland en Tholen de strijd met elkaar aangegaan.

Het draait natuurlijk niet (alleen) om rivaliteit, maar de competitie heeft een hoger, gemeenschappelijk doel. Als tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, wordt Nederland meer klimaatbestendig, behaaglijker voor insecten en dieren, koeler op warme dagen én veel mooier. En dit is hard nodig.

Na de Week van ons Water
Ook na de Week van ons Water blijven het Practoraat Water en Scalda studenten van de Groene opleiding werken aan innovatieve ideeën, vooruitstrevende projecten of het bedenken van oplossingen voor problemen rondom het thema Water.

Omhoog