Team Scalda wint 500.000 euro met de Zeeuwse Praktijkroute Economie, Horeca en Toerisme

29 juni 2023
Scalda_NRO.jpg

Dat werd vanmiddag bekendgemaakt door Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op het ComeniusFestival in de Woonindustrie in Nieuwegein. Het onderwijsteam van Scalda zat met onderwijsvorm de Zeeuwse Praktijkroute Economie, Horeca en Toerisme bij de laatste drie mbo-instellingen. Zij namen het op tegen Koning Willem I College met ‘Het Talent Atelier -Interdisciplinair onderwijs’ (eerste plaats 1,2 miljoen) en ‘Talenthub op Zuid: samen verder bouwen aan de toekomst van onze jongeren’, het onderwijsinitiatief van Albeda (tweede plaats met 800.000 euro).

Ontzettend trots
De jury was vol lof over de Zeeuwse Praktijkroute Economie, Horeca en Toerisme en hoe dit onderwijsteam heeft samengewerkt met het werkveld en het onderwijsveld in de regio. Het onderwijsteam van Scalda was al enorm vereerd met de nominatie en is ontzettend trots op deze prestatie. Daisy van der Slikke-Brakman, regisseur en coach binnen de Praktijkroute: “Vanaf dag één geloven we in deze onderwijsvorm. Het werkt bij zowel studenten als bedrijven. We vinden het vooral belangrijk om het kenbaar te maken aan heel Nederland en we zijn erg blij dat dat op deze manier lukt. We hopen andere scholen en onderwijsteams hiermee te inspireren.”

Gre Krijn was vanaf het begin de projectleider van de Praktijkroute. “Eind dit jaar vervalt de projectstatus van de Praktijkroute en is deze methodiek ingebed in de staande organisatie. De prijs is een erkenning voor de grote inzet van het team, het is de kers op de taart.”

De Zeeuwse Praktijkroute
De Zeeuwse Praktijkroute Economie, Horeca en Toerisme is een nieuw onderwijsconcept dat een oplossing biedt voor het behoud van een breed opleidingenportfolio in gebieden waar studentenaantallen afnemen. Daarnaast is het een onderwijsvorm die studenten toerust voor de toekomst. De student heeft de regie in zijn individueel leertraject. Vanaf de eerste dag in de praktijk, intensieve begeleiding door een coach van Scalda, naar behoefte gebruikmaken van de werkplaatsen waar vakdocenten de leervragen met de student doornemen. Vraaggestuurd, op eigen tempo, thuis-nabij. Dat levert op: een duurzame en sterke relatie met het bedrijfsleven, zelfverantwoordelijke, tevreden en goed opgeleide medewerkers voor de toekomst!

Wat gebeurt er met het geld?
Scalda gaat de praktijkroute verduurzamen en door ontwikkelen, zodat deze onderwijsvorm beschikbaar komt voor meerdere branches. De kwaliteit wordt verbeterd door scholing voor onderwijsmedewerkers en de begeleiders in de bedrijven. Ook gaat Scalda investeren in een studentenvolgsysteem dat toekomstbestendig is.

Nederlandse Onderwijspremie
De Nederlandse Onderwijspremie is de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De premie wordt uitgereikt aan onderwijsteams ter waardering van, en als impuls voor, onderwijsvernieuwing en verbetering van het mbo, hbo en wo. De premie wordt jaarlijks toegekend aan onderwijsteams die de afgelopen vier jaar een onderwijsinitiatief hebben ontwikkeld. Voor het eerst wordt de premie nu ook uitgereikt aan onderwijsteams in het mbo.

De organisatie rondom de Nederlandse Onderwijspremie is in handen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) en de middelen worden beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In totaal werd er 7,5 miljoen euro verdeeld over drie teams uit het middelbaar beroepsonderwijs (2,5 miljoen euro), drie teams uit het hoger beroepsonderwijs (2,5 miljoen euro) en drie teams uit het wetenschappelijk onderwijs (2,5 miljoen euro).

Omhoog