Mischa Flore aan het roer van Helix Learning B.V.

30 november 2022
Mischa Flore benoemd tot directeur Helix

Het College van Bestuur is verheugd je te kunnen informeren dat Mischa Flore is benoemd tot directeur van Helix Learning B.V.. Met deze benoeming krijgt de ontwikkeling van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een nieuwe impuls.

Groen hart

Mischa is sinds 2011 teamleider van de groene opleidingen - eerst bij Edudelta, sinds 2018 onder de Scalda vlag. Veel collega's kennen hem als een bevlogen collega met een groen hart. "Een geweldig team, prachtige opleidingen, enthousiaste studenten , en dat alles in een sector die letterlijk van levensbelang is”, zo omschrijft hij datgene wat hij met zijn collega's in de afgelopen periode heeft opgebouwd. Mischa en zijn team hebben inmiddels de nodige ervaring in het ontwikkelen en verzorgen van post-initieel onderwijs, naast de initiële mbo-opleidingen. Voor het in de markt zetten van de post-initiële opleidingen werkten zij al intensief samen met de collega's van Helix. Mede vanwege die ervaring is het College van Bestuur van oordeel dat Mischa de aangewezen persoon is om LLO  binnen de Scalda Holding daadkrachtig te implementeren.

Belang van LLO voor de regio

Mbo-opgeleide vakmensen zijn de dragers van de Zeeuwse economie en samenleving. De tekorten op de arbeidsmarkt zijn groot. Naast het afleveren van nieuwe instromers op de arbeidsmarkt, vormen bijscholing en omscholing van het aanwezige arbeidsmarktpotentieel in en voor de regio een belangrijke maatschappelijke opdracht. Een opdracht waar Scalda en Helix samen aan werken. "In mijn nieuwe functie heb ik de ambitie om samen met de onderwijsclusters en de diensten en onze partners in de werkvelden het Leven Lang Ontwikkelen binnen de regio verder vorm te geven”, zo verwoordt Mischa zijn bijdrage aan die opdracht. 

Het College van Bestuur wenst hem veel plezier en succes met het realiseren van deze missie.

Omhoog