Plan: Groene opleidingen en Vavo naar Omnium

1 juni 2022
Plan Scalda Groene opleidingen verhuizen Omnium

* De afbeelding is een mogelijke impressie. ​​​​​​​

Scalda, de gemeente Goes en Omnium hebben de intentie om de groene opleidingen en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vavo) van Scalda te huisvesten in de ruimte van het tropisch bos van Omnium. Deze gezamenlijke intentieverklaring betekent de start van een intensief traject om te komen tot een toekomstbestendig gebouw waarin de verschillende Scalda-opleidingen, de sport- en recreatiefuncties van Omnium én de andere partners optimaal kunnen samenwerken. 

Komende maanden worden de plannen met alle partners verder uitgewerkt. De uiteindelijke plannen worden ter besluitvorming voorgelegd binnen Scalda en Omnium én aan de gemeenteraad van Goes. 

Scalda Groen en vavo 
De groene opleidingen van Scalda leiden studenten uit heel Zuidwest Nederland op. De opleidingen passen goed in het groene recreatiegebied ‘Hollandsche Hoeve’ in de nabijheid van Omnium. De Vavo-opleidingen, die vanaf komend schooljaar ook in Goes gevestigd zijn, verhuizen mee. Deze verhuizing betekent een kwaliteitsimpuls voor zowel het groene onderwijs als het gebied rondom Omnium. De aanwezigheid van andere opleidingen en bedrijven, bezoekers en recreanten biedt volop dynamiek en kansen voor praktijkgericht onderwijsHet plan past bij de strategische doelstellingen van Scalda het onderwijs zoveel mogelijk samen met en in de praktijk te realiseren, te ‘hybridiseren’. 

Gezonde toekomst voor Omnium sport & recreatie   
In de plannen vervalt de huidige functie van het tropisch bos als voorziening voor recreatie en educatie. De fundering en het ‘skelet’ van het gebouw blijven bestaan, maar de buitenschil wordt geheel vernieuwd om te kunnen voldoen aan de eisen van een moderne school. Daarmee wordt een volgende stap gezet voor een duurzaam gezonde toekomst voor Omnium als belangrijke maatschappelijke voorziening. 

Gemeente Goes: onderwijsstad en stad van sport en bewegen 
De verhuizing van Scalda Groen en Vavo naar de ruimte van het tropisch bos van Omnium draagt in belangrijke mate bij aan de strategische doelstellingen van de gemeente Goes. De gemeente versterkt zo haar rol als centrumgemeente voor de Bevelanden op het gebied van onderwijs. Ook kunnen de ambities op het gebied van sport, bewegen, gezondheid en vergroening vanuit een ‘Groene campus’ nog beter gerealiseerd worden. Gemeente Goes heeft de intentie het huidige pand van Scalda aan het Stationspark te kopen voor de verdere ontwikkeling van het stationsgebied. 

Omhoog