Honderd EC-meters voor Groene opleidingen Scalda

7 maart 2023
Honderd EC-meters voor Groene opleidingen Scalda

Zoet water is schaars in Zeeland.  Door steeds extremere weersomstandigheden, zoals langdurige droogte met minder, maar hevigere neerslag, staat de beschikbaarheid van zoet water steeds meer onder druk. Tijdens periodes van droogte ontstaat bovendien vaak verzilting van het oppervlaktewater, waardoor dit water niet meer gebruikt kan worden voor landbouw. Om meer zicht te krijgen over de zoet-zout verdeling van het oppervlaktewater, heeft de Provincie Zeeland honderd EC-meters in bruikleen beschikbaar gesteld voor de Groene opleidingen van Scalda. EC staat voor elektrische geleidbaarheid en hoe hoger de EC-waarde is die wordt gemeten, hoe meer zout er in het water zit. Met deze meters brengen studenten van de opleiding Teelt de hoeveelheid zout in het oppervlaktewater in kaart.

In een provincie waar zoet water schaars is, is het belangrijk dat jonge agrariërs zich bewust zijn van het Zeeuwse watersysteem. Waar is het water zoet, brak of zout?.

De metingen worden geanalyseerd in samenwerking met studenten van de HZ University of Applied Sciences (HZ) en het Lectoraat Data Science. De Nitraat App, die ook gebruikt wordt om de metingen te doen, toont alle meetgegevens op een kaart van Zeeland. Deze app is gezamenlijk ontwikkeld door Deltares en de Provincie Zeeland. De metingen zijn ook online te bekijken.

Door de samenwerking met Scalda zal de Provincie nog meer kennis verzamelen over het Zeeuwse waternet, waarna de data geanalyseerd kan gaan worden. Agrariërs en beleidsmakers krijgen hiermee meer zicht op mogelijke maatregelen die ervoor zorgen dat zoet water beschikbaar is op momenten dat het hard nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van zoet slootwater of het plaatsen van stuwen op plekken waar zout en zoet water bij elkaar komt. Studenten worden tegelijkertijd meer bewust van de problematieken die in Zeeland spelen.

Eerder al ontvingen agrariërs een EC-meter, waarmee ze het zoutgehalte van oppervlaktewater op het erf en in de sloten kunnen meten. De resultaten van deze metingen zijn te zien op de website van de Provincie en van Deltares (zorg dat je in het uitklapmenu rechts de waarde 'EC' selecteert).

Mocht u meer willen weten over dit project dan kan contact opgenomen worden met Koos van Spunter (Scalda, Practoraat ‘Water’) of Gerbert de Voogd van der Straaten (Provincie Zeeland).

Omhoog