Studenten richtten eigen politieke partij op tijdens Provinciespel

23 mei 2022
Provincie Zeeland

Op 12 mei 2022 vond voor de eerste keer het Provinciespel plaats in de Provinciale Statenzaal in Middelburg. Veertien eerstejaarsstudenten van de opleiding Verkoper niveau 2 van Scalda Middelburg, richtten tijdens het spel hun eigen partijen op en namen spelenderwijs besluiten over de inrichting van Zeeland. Provinciaal Statenlid Gerwi Temmink was aanwezig om de studenten tijdens het gehele spel te ondersteunen. Op het einde sloot gedeputeerde De Bat ook aan om in gesprek te gaan met de jongeren. Zo leerden ze waarover en hóe de Provincie besluiten neemt.  

Partijen vormen

Het Provinciespel begon voor de studenten met het oprichten van hun eigen politieke partij. De studenten bedachten een partijnaam inclusief slogan en standpunten. Hierna presenteerden ze de partijen aan elkaar en zochten ze spelelementen die horen bij de partijen. De studenten bedachten verschillende namen, zo ontstond de partij 'Nummer 1' en de 'Feestpartij'.

Van voorkeur naar voorstel

Na de oprichting moesten de partijen samen besluiten nemen over de inrichting van de provincie. Dit deden ze door met elkaar te debatteren over verschillende onderwerpen. Elke partij deed voorstellen voor bepaalde voorzieningen. Zo wilde partij 'Nummer 1' het autorijden zoveel mogelijk elektrisch maken. "Er is behoefte aan meer oplaadpunten om elektrisch rijden te stimuleren." De partijen moesten vervolgens over de verschillende voorzieningen stemmen. Bij een meerderheid aan voorkeursstemmen mochten ze het spelelement op het Provinciespelkleed plaatsen. Maar zo eenvoudig was dat niet. De partijleden stelden elkaar kritische vragen en moesten hard hun best doen om de anderen van hun voorstel te overtuigen. 

In gesprek met bestuurders

Gedurende het volledige programma was Statenlid Gerwi Temmink aanwezig om de studenten te begeleiden en vragen te beantwoorden. Aan het einde van het spel sloot Gedeputeerde Jo-Annes de Bat ook nog aan om met de jongeren in gesprek te gaan.  

Extra data

Docenten kunnen het Provinciespel boeken via HZ Cult. Er zijn nog een aantal extra momenten toegevoegd, zodat klassen nog voor de zomervakantie het Provinciespel kunnen spelen.

Jongerennetwerk Jouw Zeeland

Jouw Zeeland is het jongerennetwerk van de Provincie Zeeland. De afgelopen jaren organiseerden zij jongerendebatten, denktankbijeenkomsten, het Zeeuws Jongerenparlement en andere activiteiten voor jongeren waarbij zij hun mening konden laten horen. Het Provinciespel wordt in samenwerking met Prodemos ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ georganiseerd. Met dit spel laat de Provincie Zeeland Zeeuwse jongeren uit het voortgezet onderwijs en het mbo kennismaken met politiek en democratie.

Dit artikel is geschreven door Provincie Zeeland.

HZ Cult

Het Provinciespel is door aanvraag van docent Laila Boutchich - van Gorkom geregeld vanuit HZ Cult. 

HZ Cult is een uniek cultureel programma met meer dan 60 activiteiten, speciaal samengesteld voor studenten van HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, Scalda en middelbare scholen in Zeeland. 

Omhoog