Minister Dijkgraaf bezoekt Scalda, HZ en UCR

15 november 2022
Minister Dijkgraaf @ Scalda

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft maandag 14 november een bezoek gebracht aan Zeeland en daar de onderwijsinstellingen Scalda, HZ University of Applied Sciences en University College Roosevelt (UCR) aangedaan. 

Eén van de overkoepelende thema’s van het werkbezoek van de minister was de bevolkingskrimp en de gevolgen die dit ook voor het onderwijs in Zeeland heeft. De instellingen hebben op 14 november laten zien hoe zij hierop inspelen, bijvoorbeeld door nauw samen te werken. Ook brengen ze de kansen die krimp biedt onder de aandacht. Verder komen onderwerpen als samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs en studentenwelzijn aan de orde.   
Scalda 
De minister sloot zijn bezoek vanaf 15.45 uur af bij Scalda op de locatie Podium in Middelburg. Hij werd ontvangen door studenten van MBO Dans Goes die een fantastisch optreden gaven. Daarna ging hij in gesprek met studenten en docenten over innovaties die Scalda inzet om met partners in instellingen en bedrijven een breed opleidingsaanbod voor Zeeuwse studenten in stand te houden. Hij maakte kennis met praktijkroutes voor de domeinen horeca en zorg. In het opleidingsrestaurant mocht hij zijn eigen hertenbiefstuk bakken. Bij de bakkerij mocht hij – hoe kan het ook anders – bolussen draaien. En bij de praktijkroute van de opleiding Zorgprofessional mocht hij een infuus prikken en met speciale handschoenen ervaren hoe het is om Parkinson te hebben. Speciale aandacht was er ook voor het nieuwe Start College. Hier worden de opleidingen van de niveaus 1 en 2 geïntegreerd. 

Vervolgens ging de minister tijdens een zogenaamde Spreek Je Uit-sessie in een informele sfeer in gesprek met zo’n 100 studenten en docenten over het belang van het mbo-onderwijs. Op de agenda stonden thema’s uit de werkagenda van de minister, zoals kansengelijkheid en stages, innovatie van het onderwijs en de rol van onderzoek in het mbo. 
 
UCR en HZ 
Het werkbezoek van minister Dijkgraaf begon om 10.30 uur bij UCR in Middelburg. Hij werd ontvangen bij Common House Elliott in de Lange Noordstraat, de ontmoetings- en studieplaats van en voor studenten. Hij nam een kijkje in het gebouw en ging in gesprek met studenten. Het bezoek aan UCR eindigde rond 12.00 uur met een bijzonder optreden van The Roosevelt College Choir in de Burgerzaal van het oude stadhuis. 
 
Om 12.15 uur arriveerde Dijkgraaf in het restaurant van de HZ-locatie aan Het Groene Woud in Middelburg. Hier maakte hij tijdens een Zeeuwse lunch kennis met het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) dat in aanbouw is op hetzelfde terrein aan Het Groene Woud als de HZ. Het JRCZ is een gezamenlijk onderzoekslaboratorium voor studenten, onderzoekers, bedrijven en de overheid.  
 
Na de lunch vervolgde Dijkgraaf om 14.00 uur zijn bezoek aan de HZ in Vlissingen. Tijdens dit onderdeel stonden de innovatieve oplossingen centraal, die de hogeschool met andere onderwijsinstellingen en het werkveld op poten heeft gezet om de specifieke uitdagingen van deze regio aan te gaan. De focus lag op de sociaal-maatschappelijke opleidingen, zoals Leraar Basisonderwijs en Verpleegkunde. Minister Dijkgraaf ging in gesprek met studenten en docenten. Slotstuk van dit onderdeel was een rondetafelgesprek met onder anderen de lectoren Olaf Timmermans van Healthy Region en Patrick van Schaik van Excellence and Innovation in Education over praktijkgericht onderzoek en het hoger onderwijs in de regio. 

Omhoog