Minister Rob Jetten bezoekt Scalda

12 april 2022
Minister Rob Jetten

De ministers Rob Jetten (Klimaat en Energie) en Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) hebben zich op maandag 11 april laten bijpraten over initiatieven op het gebied van verduurzaming in Zeeland. Onderdeel was een bezoek bij Scalda aan de Edisonweg in Vlissingen en HZ University of Applied Sciences.

Het doel van het werkbezoek was het op de kaart zetten van Zeeland met betrekking tot de energietransitie, het delen van/inspireren met ontwikkelingen en het agenderen van de randvoorwaarden om vergroening van het Zeeuws industrieel havencluster te realiseren. 

Kansen voor de arbeidsmarkt

In het praktijklab van Scalda werden minister Jetten en gedeputeerde Jo-Annes de Bat bijgepraat over de nieuwe opleiding Energietransitie Engineer bij de HZ. Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Scalda. Deze ochtend gingen ze ook in gesprek met een aantal studenten op het projectenplein waar een aantal proeven uit het praktijkonderwijs werden getoond. “Ik ben onder de indruk van de kennis en mogelijkheden voor de transitie naar duurzame energie in Zeeland”, zei Jetten na het bezoek. “Met de huidige en toekomstige infrastructuur kunnen belangrijke stappen worden gezet, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof en windenergie op zee. Op mijn steun hiervoor kan men rekenen.”

Innovaties van de maintenance in de offshore wind sector

Minister Adriaansens en de Commissaris waren deze ochtend getuigen van een indrukwekkend spektakel bij KAAP in Vlissingen, een unieke ontwikkel-, test- en demolocatie. In de grote hal staat een windturbine waar innovaties in de offshore windsector worden getest en uitgevoerd. Beide bestuurders kregen de kans om met augmented reality te zien hoe met de inzet van bol-drones windturbines worden onderhouden.

Op bezoek bij Zeeuwse megabedrijven 

Na het ochtendprogramma gingen Jetten en Adriaansens naar het North Sea Port-gebied. Daar bezochten ze megabedrijven Dow en Yara. In de havens worden veel initiatieven ontplooid om te verduurzamen. “De Zeeuwse industrie is ontzettend belangrijk voor onze economie”, aldus minister Adriaansens. “Zeeland heeft grote ambities op het gebied van verduurzaming. Dat heb ik vandaag ook gezien. Als die verduurzamingsslag goed gebeurt, levert dat nieuwe kansen op voor onder andere innovatie, scholing en werkgelegenheid. Ik ga me er voor inzetten om die verduurzaming te helpen realiseren."

Omhoog