Studenten buiten de kaders laten kijken

Duurzaam werken en ondernemen vanuit een regionale benadering
23 mei 2022
Studenten buiten de kaders laten kijken

Via Blend en Solve projecten biedt Scalda de kans aan studenten om out of the box aan de slag te gaan door in een ander domein actief te zijn. Een 9 tal studenten vanuit de ICT opleidingen zijn betrokken in een project waarin gewerkt wordt aan een herbestemming van de voormalige Euregiotuinen in Oostburg.  In dit project is projectorganisatie Land en Hand als expert betrokken en we vragen Joost Dingemans om vanuit zijn rol als expert een toelichting te geven op het Blend en Solve project.

Joost is opgeleid als ontwerper op de TU Delft en Design Academy Eindhoven. Hij heeft lang een eigen ontwerpbureau gehad gericht op het maakproces en de beleving van het maken. Eerder werkte hij in Rotterdm samen met MBO leerlingen en docenten aan het ontwerp van een leeromgeving van de toekomst. Uiteindelijk is hij terecht gekomen bij Land en Hand waarbij hij zijn ontwerppassie combineert met de contacten met jongeren. Joost vond bij Land en Hand een match op de missie om het bewustzijn van het landschap, de materialen die het voortbrengt en het ambacht dat hierdoor ontstaat te vergroten. Het principe van Land en Hand om zo snel mogelijk iets te maken als ontwerper, het ontwerpen via uitproberen – uittesten als het ware, is iets waar hij sterk in gelooft.

Het Land en Hand team waarin Joost actief  is opereert binnen verschillende provincies in Nederland. In de projecten wordt gekeken naar de mogelijkheden die een omgeving biedt waarbij samen met studenten een oogstkaart wordt gemaakt. De oogstkaart wordt vervolgens vertaald naar een potentiekaart waarin kansen voor duurzaam toerisme, andere vormen van samenwerking in beeld worden gebracht. Iedere plek heeft een eigen uitdaging waarbij ondernemers, onderwijs, overheid en omwonenden samengebracht worden.

In Zeeuws Vlaanderen is een leuke samenwerking gevonden tussen Land en Hand en  recreatieondernemer van Damme die zich hard maakt voor een herbestemming van de voormalige Euregiotuinen in Oostburg. De studenten die betrokken zijn via Blend en Solve ronden binnenkort de verkennende fase af waarin ze de locatie hebben verkend en een aantal workshops hebben gehad:  Een workshop materialen waarin geleerd werd over hennepvezel, schelpen, papier en de potentie ervan. Maar ook een workshop over een mapping methode waarbij je leert hoe je een plek moet vastleggen. Een rondleiding Waterdunen, het binnendijks vernieuwend concept in de combinatie van recreatie, landbouw en natuur stond op het programma. Alsook een lezing van dhr. Beaufort die de connecties heeft in de lokale voedselketen ter inspiratie voor het genereren van kansen.

De kick-off in Oostburg leverde een enthousiaste groep op maar is door omstandigheden wat kleiner geworden. “Je merkt echt dat een bepaalde groep het leuk vindt om buiten de kaders te denken terwijl sommigen het toch lastig vinden,” geeft Joost aan. Hij ziet best wel wat uitdagingen in dit project: de organisatie van deze leerprojecten daagt het huidige schoolse systeem uit om multidisciplinaire studententeams te maken. Het doorbreken van vaste patronen t.a.v. roosters, beoordelingsnormen maar ook gebruik kunnen maken van inspirerende ontwerpruimtes die creativiteit oproepen zijn aandachtspunten. 

Naast het feit dat studenten bewust worden gemaakt van de potentie van materialen en connecties in de regio met hulp van Land en Hand is het de bedoeling dat ze na gaan denken over nieuwe ondernemerskansen voor het project van opdrachtgever van Damme. Studenten worden betrokken in het genereren en uitwerken van ideeën waarmee ze proeven aan het ondernemerschap en ontdekken of het bij hun past.  Een aantal ideeën werden reeds door studenten gepitcht: een bierbrouwerij waarbij je zelf het proces kunt meemaken, eigen groente kunnen kweken.

Op de vraag hoe hij zijn expertrol ervaart geeft Joost aan: “Werken met studenten is leuk. Het vraagt wel om een bepaalde mate van investering omdat wat wij doen niet gelinkt is aan wat de leerlingen dagelijks doen. Het is uitzoeken wat ze precies aan kunnen, wat wel en niet werkt. Het is leuk als je ze enthousiast ziet worden als ze iets aan het doen zijn wat ze niet kennen. Ze leven echt op als ze met hun handen iets mogen doen. De energietransitie uitdenken is 1 ding maar de MBO opgeleiden moeten het straks allemaal uitvoeren. Oorspronkelijk kwamen de beroepen voort uit het landschap. Door de energietransitie komt weer meer de nadruk te liggen op de keuzes die gemaakt worden in de maakprocessen. Het bewustzijn vergroten bij jongeren hoe iets gemaakt wordt, waar het wordt gemaakt en waarom op welke wijze zijn vraagstukken die voor het duurzaam werken, de energietransitie cruciaal zijn.

Deze studentprojecten worden gefinancierd via intern innovatiegeld Scalda en project Grens Regioleren met de Arbeidsmarkt (G.R.A.M). In het G.R.A.M. project beogen de projectpartners een innovatief opleidingsconcept uit te werken dat ervoor zorgt dat studenten uit de opleidingen techniek en ICT van Scalda en Syntra West met sterkere transversale vaardigheden tot de arbeidsmarkt toetreden. G.R.A.M. bouwt aan een duurzaam Vlaams en Nederlands werkveld waar rekening gehouden wordt met regionale arbeidsmarkt prioriteiten. Door het creëren van een sterke verbinding tussen werken en leren ontwikkelen studenten cruciale competenties die direct en blijvend inzetbaar zijn in de arbeidsmarkt in transitie.

Project G.R.A.M. wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steunen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer info over het project: www.grensregioleren.eu.  

Meer weten over Land en Hand? Kijk op: https://landenhand.nl/  of neem contact op met Joost DIngemans via [email protected]

Omhoog