Verplaatsing Scalda Groen naar Omnium stapje dichterbij

21 april 2023
Locatie Omnium Goes

Vrijdag 21 april ondertekenden de gemeente Goes, Omnium en Scalda de intentieverklaring voor de verplaatsing van de Groene opleidingen van Scalda naar het Omnium in Goes. Hiermee spraken de partijen uit dat ze achter de plannen staan en gezamenlijk voor de realisatie van een groene sport- en onderwijscampus in het Omnium willen gaan.

In de intentieverklaring zijn afspraken en processtappen vastgelegd om de verdere voorbereidingen te kunnen starten. Het gaat om een voorlopig ontwerp van een moderne, toekomstbestendige en duurzame school en de verkoop van het bestaande pand van Scalda aan het Stationspark aan de gemeente Goes.

Voorlopig ontwerp

De eerste stap is het maken van een voorlopig ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw. Daarbij zullen medewerkers, studenten en andere gebruikers betrokken worden. Dit voorlopig ontwerp is nodig om een berekening te kunnen maken van de totale kosten. Op basis hiervan bepaalt Scalda of de verhuizing en exploitatie haalbaar is. Daarna besluit de gemeenteraad eind dit jaar of het benodigde investeringskrediet beschikbaar wordt gesteld.

Gebiedsvisie Hollandsche Hoeve

Als de Groene opleidingen van Scalda gevestigd zijn in het Omnium, zullen zij ook gebruik gaan maken van voorzieningen in de Hollandsche Hoeve. Daarom heeft de gemeente besloten om gelijktijdig een gebiedsvisie voor de Hollandsche Hoeve op te stellen. De gebiedsvisie bepaalt hoe de Hollandsche Hoeve er in de komende 25 jaar uit kan komen te zien en welke voorzieningen daarin een plek zouden kunnen krijgen.

Bij het opstellen van de gebiedsvisie krijgen bezoekers, omwonenden, professionals en overige belanghebbenden de kans om input te leveren. Uitgangspunt is in ieder geval dat de Hollandsche Hoeve een groen, open en toegankelijk karakter blijft houden.

Omhoog