Groen licht voor Delta Climate Center

16 februari 2023
luchtfoto kenniswerf Vlissingen

Scalda doet mee met uniek samenwerkingsverband in de Zeeuwse delta

Wereldwijd wonen meer dan 500 miljoen mensen in delta’s. Hun leefbaarheid staat onder druk door onder andere zeespiegelstijging en aantasting van ecosystemen. Hoe creëren we duurzame, klimaatbestendige en welvarende delta’s? Over die vraag gaat het Delta Climate Center (DCC) in Zeeland zich buigen. Scalda is één van de zes oprichters van het centrum dat halverwege 2023 van start gaat in Vlissingen. Het centrum start met een budget van 88 miljoen euro, afkomstig van de rijksoverheid en de provincie Zeeland.

Onderwijs en onderzoek

Het DCC gaat aan de slag met onderwijs en onderzoek over water- en energiebeheer en over nieuwe vormen van voedselvoorziening. Voor studenten van het mbo, hbo en wo ontwikkelt het DCC een doorlopende leerlijn. Daarnaast komen er nieuwe opleidingen bij Zeeuwse kennisinstellingen. In het onderzoek ligt de focus op de thema’s water, energie, voedsel en bio-grondstoffen. Ook stimuleert het DCC business-development en startups die zich bezighouden met water, voedsel en energie. De Zeeuwse delta is het living lab van het DCC: met verschillende partijen wordt hier gezamenlijk gewerkt aan oplossingen voor klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken in delta’s.

Scalda zet zich in voor uitwerkingsgericht onderzoek. “Binnen het DCC is een unieke samenwerking bereikt in de complete onderzoekscyclus van wetenschap naar praktijk naar uitwerking. Waar veel instituten op het niveau van wetenschapskennis en de planbare praktijk blijven, gaan we bij DCC door naar de -langdurige- uitwerking van onderzoeksresultaten in realistische settings,” aldus Hendrik-Jan van Arenthals, college van bestuur van Scalda. “Dit uitwerkingsgericht onderzoek leidt tot concrete toepassingen die aansluiten op de alledaagse (ondernemers)praktijk. Deze doorlopende leerlijn, van universiteit-hbo-mbo, zorgt ervoor dat mensen zich kunnen kwalificeren op hun talenten.”

Scalda zal vanuit vier practoraten (Water, Food in de keten, Smart Delta Technology, Energie in de Delta) meewerken aan de uitvoering van de onderzoeksagenda. De practoraten vervullen als het ware een scharnierfunctie tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo opleidt, de doorontwikkeling en innovatie van dat onderwijs zelf en het benutten van de opgedane praktijkervaringen, praktijkinzichten en praktijkkennis. Bovendien worden de DCC-thema’s verder ingebed in het mbo-onderwijs door het ontwikkelen van diverse opleidingen en specialisaties.

Impact voor Zeeland

De vestigingsplaats van het DCC is de Kenniswerf in Vlissingen. De verwachte impact voor Zeeland is groot: nieuwe arbeidsplaatsen, uitbreiding van het aantal opleidingen, een toename van het aantal studenten, een verbeterde kennisinfrastructuur en een positief effect op het vestigingsklimaat. Onderzoeksprojecten worden in nauw overleg met het Zeeuwse bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden opgezet en uitgevoerd.

De oprichting van het DCC in Vlissingen is onderdeel van het compensatiepakket van het Rijk voor het niet realiseren van een marinierskazerne in Vlissingen. Medio 2023 gaat het DCC van start. De komende maanden wordt gewerkt aan onder andere het aanstellen van een wetenschappelijk directeur en een zakelijk directeur, de huisvesting en aan het verder uitwerken van de plannen voor onderwijs en onderzoek.

Unieke samenwerking

De oprichters van het DCC zijn Scalda, HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt, Wageningen University & Research, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en de Universiteit Utrecht.

logo's partners Delta Climate Centre
Omhoog