MLC De Ruyter maakt studenten bewust van ondermijnende criminaliteit

24 maart 2023
politie

Deze week organiseerde Maritiem en Logistiek College De Ruyter een trainingsmiddag voor hun studenten Logistiek. Tijdens de training ging het om bewustwording van ondermijnende criminaliteit in de transport en logistieke sector. De docenten hechten hier grote waarde aan. 

“Helaas merken we dat onze studenten op hun leerwerkplek of tijdens hun stage geconfronteerd worden met criminaliteit. Hetzij persoonlijk, hetzij in hun directe omgeving. We vinden het belangrijk om ze hierop voor te bereiden door ze weerbaar te maken tegen dit soort invloeden. Dat was voor ons de reden om, in samenwerking met andere partijen deze middag te organiseren.”

Het is niet voor niets dat Vlissingen sinds dit jaar weer een zeehaven politie heeft gekregen. De politie ziet, naast opsporing en handhaving, training en bewustwording als een belangrijk middel in de strijd tegen criminaliteit in de sector. “Criminelen hebben nou eenmaal vervoer nodig…” Daar komt bij dat criminelen zich op een steeds jongere doelgroep richten. Ook vanuit de Zeeuwse logistieke en transport bedrijven, waar de studenten nu of in de toekomst werkzaam zijn, is positief gereageerd op het initiatief. Het is dan ook de bedoeling dat de training een vervolg krijgt.

De trainingsmiddag was in samenwerking met het Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland, Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, de Mainport Zeehavens Zeeland-West-Brabant, de Politie Eenheid ZWB en Koninklijke Marechaussee.

Afbeelding: © politie Zeeland-West Brabant

Omhoog