Scalda start samen met Emergis de opleiding Ervaringsdeskundige

21 augustus, 2018
Ervaringsdeskundige / Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Scalda College voor Welzijn start vanaf schooljaar 2018-2019 met de opleiding Ervaringsdeskundige via de beroepsbegeleidende leerweg, kortweg BBL. De opleiding is een variant op de opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4 (persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen) en is samengesteld in samenwerking met Emergis. De eerste groep studenten wordt dinsdag 21 augustus voor het eerst op school verwacht voor een eerste kennismaking met de school en met elkaar.

De opleiding is ontwikkeld op vraag van het werkveld. Met name in de geestelijke gezondheidszorg is er steeds meer vraag naar gekwalificeerd personeel met een eigen zorgvragers achtergrond. Deze ervaringsdeskundigen, zetten hun eigen hulpverleningstraject in bij het herstel van cliënten. Deze vorm van ondersteuning is gebaseerd op herkenning, erkenning en begrip van ‘binnenuit’.  Natuurlijk heeft de ervaringsdeskundige dit traject voor zichzelf afgesloten en inmiddels een plekje kunnen geven. 

De opleiding duurt drie jaar. Studenten kunnen alleen worden toegelaten met een dienstverband voor minimaal 16 uur bij een erkend leerbedrijf. Zij gaan dan 1 dag naar school en werken 4 dagen in de praktijk.

Meer informatie is te vinden op de opleidingspagina