Nieuwe opleidingen bij Scalda Groen College

12 april, 2019

Ben je graag buiten, maar wil je je ook verdiepen in techniek? Heb je groene vingers én passie voor recreatie? Houd je van dieren maar wil je ook met mensen werken? Misschien heb je wel managementambities? Grote kans dat je de komende jaren dan een passende opleiding gaat vinden bij Scalda Groen College. De huidige groene mbo-opleidingen worden grondig vernieuwd om studenten nog beter voor te bereiden op een baan in de groene sector. Robots? Drones? Big data? Zorg dat je er klaar voor bent!

Bij het boerenleven denk je misschien niet meteen aan drones. Toch worden die nu al ingezet. Bijvoorbeeld om in te schatten welke delen van het land wel en niet beregend, bemest of met gewasbeschermingsmiddelen behandeld moeten worden. Technische en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat wij steeds meer automatisering gaan toepassen.

Soms betekenen deze ontwikkelingen dat dat er minder mensen nodig zijn. Vaak betekent het dat er mensen nodig zijn met andere kennis en vaardigheden dan voorheen Het Scalda Groen College – dat de groene mbo-opleidingen heeft overgenomen van Edudelta Onderwijsgroep – brengt daarom samen met andere onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in kaart aan welke opleidingen er de komende jaren behoefte is. En: geeft daar meteen invulling aan.

Nieuwe opleidingen
“Wij analyseren op dit moment alle aspecten van de hele keten”, vertelt directeur van het Groen College Ronald Klomp. “Dus van teelt tot en met verwerking en logistiek. Zo ontdekken we welke zaken we nog niet in ons onderwijsportfolio hebben. Dan kan het gaan om nieuwe functies, nieuwe sectoren – zoals zilte teelt, aquacultuur – of om combinaties met andere opleidingen. We bekijken of we onze groene opleidingen kunnen aanvullen met vakken op het gebied van bijvoorbeeld voeding, zorg, toerisme, horeca, techniek/technologie en recreatie.” Al in 2021 wil de school verschillende nieuwe opleidingen aanbieden. Komend jaar al komen er nieuwe keuzevakken beschikbaar. En gaan de opleidingen Paardensport en -houderij gebruik maken van een paardrijsimulator.

De praktijk in!
Een andere belangrijke verandering is de zogeheten hybridisering. Ofwel: meer en eerder de praktijk in. Bestuursvoorzitter van Scalda Hendrik-Jan van Arenthals heeft daar bij andere Scalda-opleidingen al goede ervaringen mee. “In de praktijk leren werkt vaak het beste, zeker voor praktisch ingestelde studenten zoals bij onze groene opleidingen. Ze kunnen de leerstof meteen toepassen en dat motiveert enorm. Maar het belangrijkste is misschien wel dat in de praktijk de leerstof altijd up-to-date is. De ontwikkelingen gaan zo snel dat wij dat als onderwijsinstelling eigenlijk niet kunnen bijhouden. We kunnen niet ieder jaar de nieuwste machines aanschaffen bijvoorbeeld. Bovendien kunnen leerlingen vaak veel dichter bij huis terecht als ze in een bedrijf aan de slag gaan.”

Klomp: “We ontwikkelen de hybride leerlijnen zelf, zodat ze perfect aansluiten op de behoeften van studenten en de praktijk. We werken daarvoor nauw samen met bedrijven diehet onderwijs voor een groot deel gaan verzorgen.” Scalda heeft eerder al ervaringopgedaan met hybride leerroutes voor haar zorgopleidingen. “Ik ben bijvoorbeeld erg onderde indruk van de Praktijkroute Ouderenzorg van Scalda”, aldus gedeputeerde Jo-Annes deBat. “Ik kan me voorstellen dat dat soort routes ook voor de groene opleidingen van toegevoegde waarde kunnen zijn.”

Bij het vormgeven van het nieuwe onderwijsportfolio, kijkt Scalda naar zowel de wensen en behoeften van het bedrijfsleven, als de belevingswereld van studenten. Van Arenthals:“Sowieso zullen in 2019 alle huidige opleidingen starten. De komende jaren zullen onze studenten zich wel al breder kunnen oriënteren dankzij nieuwe keuzevakken.”

Collectieve ambitie
Volgens Klomp geven de vernieuwingen veel energie. “De samenwerking in de keten geeft nieuw elan. Als onderwijs, overheid en bedrijfsleven hebben we een gezamenlijke ambitie. We willen studenten afleveren die voldoende vakkennis hebben, maar die ook goede werknemers zijn.” Want die zijn hárd nodig, gezien het schreeuwende tekort aangekwalificeerde mbo’ers en hbo’ers in de regio. Van Arenthals: “Ik hoop dat we niet alleen jongeren kunnen interesseren voor een groene opleiding, maar dat we ook steeds meer nieuwe doelgroepen in ons onderwijs mogen komen verwelkomen: zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Zeeland heeft veel potentieel, en de markt heeft iedereen nodig!”