Mededeling over onze locatie Stationspark, Goes

12 december, 2018

Sinds kort staat er een bord in de tuin van de Scalda locatie aan het Stationspark in Goes. Op dit bord is te lezen dat het gebouw te koop is. De locatie Stationspark is de thuisbasis van de studenten en docenten van de ‘groene’ mbo-opleidingen van Scalda.

In het voorjaar van 2018 heeft Edudelta Onderwijsgroep, de eigenaar van het pand, een convenant afgesloten met het Ministerie van OCW, Scalda en andere besturen. In het convenant is onder meer afgesproken dat het onderwijs voor een periode van drie jaar op de locatie Stationspark verzorgd kan blijven worden. In navolging van dit convenant huurt Scalda de betreffende locatie van de Stichting Edudelta.

Voor studenten en docenten betekent dit wat Scalda betreft, dat hun onderwijs vooralsnog op de vertrouwde locatie verzorgd kan blijven worden.  Voor de school betekent dit bovendien, dat er voldoende tijd is om een plan te ontwikkelen voor de toekomstige huisvesting van Scalda Groen College, waarin hybridisering een belangrijk element zal zijn. Op deze manier werken alle betrokkenen goed samen om het voor Zeeland zo belangrijke  groene mbo-onderwijs, letterlijk en figuurlijk, de plaats te geven die het verdient .

Stichting Edudelta is belast met de afwikkeling van alle lopende zaken van de Edudelta Groep. Een belangrijk onderdeel daarvan is de verkoop van de gebouwen die zij nog in bezit heeft. Het College van Bestuur van Scalda gaat er vanuit dat die afwikkeling in lijn met het convenant op een voor het onderwijs verantwoorde wijze plaatsvindt.