High Tea voor gasten van het AZC

7 juni, 2016

Op woensdagmiddag 1 juni j.l. hebben de studenten van de Entree opleiding Dienstverlening en Zorg, van Scalda, een High Tea verzorgd voor een groep van 20 personen uit het AZC in Middelburg.

In het kader van hun opleiding moesten de studenten een High Tea gaan verzorgen voor ouderen. Hiervoor moesten zij een groep oudere mensen uitnodigen. Een van de studenten, die zeer actief is binnen het AZC in Middelburg, kwam met het voorstel om mensen van het AZC uit te nodigen. Dit werd door de rest goed ontvangen. Er werden uitnodigen gemaakt in het Arabisch en de student heeft een groep van 23 personen gevonden die graag wilden komen.

De studenten zijn de hele woensdagmorgen druk geweest met het boodschappen doen, maken van de hapjes, klaar zetten van de tafels en de tafels opdienen. Het resultaat zag er prachtig uit.

Tijdens de High Tea vond er een culturele uitwisseling plaats tussen de studenten en de gasten. Iedereen was enthousiast en heeft genoten van de zelfgemaakte hapjes.

Als afsluiting was er door een student, in het Arabisch, een uitleg over de opleidingen bij Entree niveau 1. Hier werd aandachtig naar geluisterd en er volgende nog een rondleiding door de school.

Het was een geslaagde middag en de studenten zijn voor de komende zaterdag uitgenodigd voor een tegen bezoek.