College voor Welzijn start nieuwe opleiding voor IKC-professional

24 januari, 2017

Scalda College voor Welzijn start samen met RPZC, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren, Stichting Eigen Wijs, Prokino en COPZ vanaf vandaag met de nieuwe opleiding ‘Pedagogisch Educatie Professional voor medewerkers binnen een IKC’. Zowel pedagogisch medewerkers niveau 3 en 4 als leerkrachten van het basisonderwijs gaan in leerteams samen aan de slag.

IKC
Overal in Nederland zien we momenteel integrale kindcentra verschijnen. Een integraal kindcentrum (oftewel IKC) is een organisatievorm waarin scholen, organisaties voor kinderdagopvang en eventueel andere partners met elkaar samenwerken aan sluitende dagarrangementen voor kinderen. Oppervlakkig gezien lijken de verschillen tussen een IKC en een Brede School misschien niet zo groot, maar de betrokkenen ervaren wel degelijk verschillen. In het concept van de Brede School blijft de school centraal staan en wordt ander aanbod rondom de visie en de tijden van de school georganiseerd; in een IKC gaat men uit van een integrale en interdisciplinaire aanpak waar naast de school ook andere aanbieders deel van uitmaken. Het werken in een IKC, waar de grens tussen onderwijs en opvang vervaagt, vraagt om andere competenties van medewerkers. Zij bieden hun opvang steeds vaker aan in een integraal kindcentrum (IKC) waar onderwijs en opvang en soms ook de peuterspeelzaal dezelfde pedagogische visie delen.

Opleiding
De organisaties merkten dat het werken in een IKC, waar de grens tussen onderwijs en opvang vervaagt, andere competenties vraagt van medewerkers. Dat geldt zowel voor pedagogisch medewerkers als leerkrachten. Daarom starten op maandag 23 januari daarom de eerste de eerste pedagogisch medewerkers met niveau 3 aan de speciale opleiding. Zij worden opgeleid tot gespecialiseerd pedagogisch medewerkers niveau 4. In september zijn zij toe aan fase 2 van de opleiding. Dan stromen ook de pedagogisch medewerkers niveau 4, hbo-opgeleide pedagogisch medewerkers en leerkrachten basisonderwijs in. Fase 2 is volledig gericht op het werken in een IKC en de intensieve samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs.

Bijzonder aan de opleiding, is dat er wordt gewerkt met leerteams met een gemixte samenstelling, bestaande uit leerkrachten, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. De kracht ligt volgens de initiatiefnemers in het leren van en het leren met elkaar. De opleiding wordt aangeboden in Terneuzen en in Goes.

Ben jij geïnteresseerd in deze opleiding? Kijk dan op de opleidingspagina van Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker kinderopvang. De opleiding ‘Pedagogisch Educatie Professional’ is een variant van deze opleiding en wordt alleen aangeboden in de Beroepsopleidende Leerweg (BBL).