Challenge Day Keurmerk voor College voor Welzijn

9 november, 2015

Scalda College voor Welzijn ontvangt van Challenge Day Nederland op woensdag 11 november het officiële Challenge Day keurmerk. Dit keurmerk wordt uitgereikt aan scholen die ervoor hebben gekozen om Challenge Day een vaste waarde binnen hun onderwijssysteem te laten zijn.  

Scalda College voor Welzijn kiest al jaren voor het concept van Challenge Day. Eerstejaars studenten van de opleiding Maatschappelijke Zorg gaan woensdag 11 november ‘over de streep’ in Sporthal Baskenburg in Vlissingen. Daar beleven ze een dag  vol emotie waarin er onderling meer bewustzijn wordt gecreëerd, meer respect ontstaat, vriendschappen worden beklonken of versterkt en ruzies worden bijgelegd. Het is een dag waarin studenten de kans krijgen elkaar echt te leren kennen, om te ontdekken wie zij zelf en de andere deelnemers werkelijk zijn. Tijdens de workshop staan 3 pijlers centraal: bewustwording van eigen gedrag en emoties, meer begrip voor het gedrag en de emoties van anderen en  respect naar jezelf en anderen. 

Docente Annemieke Linke-Hardeman van Scalda: ‘’Wij willen onze studenten een veilige omgeving aanbieden om te leren, te groeien en te ontwikkelen zodat ze als professionals het werkveld in kunnen gaan. Challenge Day draagt daar aan bij. Onze studenten worden opgeleid om te werken in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Ze werken hier met kwetsbare doelgroepen. Zij nemen zichzelf mee in het werkveld. Dat vraagt een sterke persoonlijkheid. Door middel van Challenge Day willen wij onze studenten laten leren van hun eigen gedrag en zo laten ontdekken wat de verhoudingen zijn tot de ander en wat het effect van je gedrag op de ander kan zijn. Challenge Day biedt door middel van kracht, betrokkenheid en ervaringsgerichtheid onze studenten de kans verbindingen te maken met niet alleen zichzelf maar met iedereen in hun omgeving en in het werkveld.’’