Boost voor techniekonderwijs Zeeland

15 februari, 2018

Vandaag legden de bestuurders van Campus Zeeland, Scalda, HZ en UCR het fundament voor een gloednieuwe faciliteit voor onderwijs en onderzoek in de techniek: het Joint Research Center. De laboratoriumfaciliteiten worden gerealiseerd in Middelburg, en vormen een springplank naar een samenwerking tussen de Zeeuwse onderwijsinstellingen en de Zeeuwse bedrijven op het gebied van beta-onderwijs en -onderzoek. Hendrik-Jan van Arenthals, voorzitter van het College van Bestuur, zette namens Scalda zijn handtekening onder de intentieverklaring.

Bekijk de reportage van Omroep Zeeland

Verbinding en innovatie

"Voor Scalda gaat het bij het Joint Research Center om de verbinding", zegt Hendrik-Jan van Arenthals, gevraagd naar de betekenis van deze nieuwe faciliteit. "Verbinding van studenten met de praktijk, van de scholen met bedrijven en van het mbo, hbo en wo in de onderwijskolom". Ook Véronique van de Reijt, directeur van het onderwijscluster Techniek, benadrukt het belang van die verbinding en van de samenwerking. "Praktijkopdrachten zijn altijd multidisciplinair, en vragen niet alleen om mensen die problemen onderzoeken en oplossingen bedenken, maar ook om mensen die de oplossingen vervolgens kunnen uitvoeren." Studenten en docenten uit mbo, hbo en wo kunnen in het Joint Research Center met elkaar en met mensen uit de bedrijven werken aan innovatieve oplossingen waar niet alleen Zeeland maar ook de wereld beter van wordt. Het onderzoek in het JRC zal zich toespitsen op een drietal vraagstukken die van groot belang zijn voor het leven in de 21ste eeuw: energie, water en voedsel, toegespitst op de mogelijkheden en problemen in deltagebieden zoals Zeeland.