Alleen maar topopleidingen bij Scalda College voor Welzijn

22 december, 2016

Alle opleidingen van Scalda College voor Welzijn hebben de kwaliteitszegel van de Keuzegids Mbo 2017 ontvangen. Daarmee mogen alle opleidingen van Scalda College voor Welzijn zich een jaar lang Topleiding noemen, wat betekent dat de opleidingen tot de beste van Nederland behoren, volgens Keuzegids Mbo 2017.

De opleidingen Maatschappelijke Zorg, zowel niveau 3 als niveau 4, worden, als onderdeel van het Domein Maatschappelijk Werk, door de Keuzegids Mbo 2017 gekwalificeerd als beste van Nederland. Onder datzelfde domein valt ook de nieuw te starten opleiding Sociaal-Cultureel Werk. De opleidingen Pedagogisch Werk Kinderopvang niveau 3 en Gespecialiseerd Pedagogisch Werk niveau 4 staan op de tweede plaats. Onderwijsassistent niveau 4 neemt een gedeelde derde plaats in, samen met de opleiding Praktijkopleider.

Topopleidingen

De oordelen van de Keuzegids Mbo zijn gebaseerd op de landelijke tevredenheidsenquête in het mbo (de JOB-Monitor) en op cijfers over studiesucces. Scholen kunnen in elke ranglijst van de gids een totaalscore tussen 15 en 100 punten halen. Heeft een school in een vakgebied een totaalscore van 75 punten of meer, dan mag ze haar opleidingen in dat vak ‘topopleiding’ noemen. Het bijbehorende kwaliteitszegel is dit jaar in 190 gevallen toegekend.

Open Dagen

Scalda College voor Welzijn houdt op vrijdag 20 januari en zaterdag 21 januari Open dagen op de locaties Terneuzen en Goes. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. Kijk voor tijden en locatie op scalda.nl/welzijn. Op deze site is ook meer informatie te vinden over de inhoud van de opleidingen.