Wijzigingen in het aanmelden en de inzet van het Doorstroom Dossier (DDD)

15 juli 2021
Aanmelden en toelating

Het aanmelden voor een opleiding bij Scalda, CIOS Zuidwest-NL, MBO DANS en de opvolging hiervan verloopt vanaf 1 november 2021 iets anders dan gebruikelijk.

Aanmelden via CAMBO

Op termijn sluiten alle mbo’s aan bij een uniforme manier van aanmelden, namelijk via een landelijke applicatie genaamd ‘Centraal Aanmelden Mbo’ (CAMBO), die gebruik maakt van DigiD. Deze applicatie is vergelijkbaar met Studielink voor het hbo en wo. Scalda gaat mee in deze nieuwe ontwikkeling en streeft ernaar om aanmeldingen per 1 november 2021 te laten verlopen via deze nieuwe route. Ook aanmeldingen voor Vavo verlopen straks via deze weg. Voor aanmeldingen voor een deeltijdopleiding (contractonderwijs), coachklas, educatieve trajecten en inburgering blijft de huidige werkwijze gehanteerd. Deze aanmeldingen verlopen niet via Centraal Aanmelden.

Belangrijk daarbij is:

  • scalda.nl blijft de ingang voor aanmeldingen.
  • Aanmelders maken gebruik van DigiD. In de LOB-website komt een opdracht beschikbaar over het aanmaken van een DigiD, zodat je deze kunt klaarzetten in het nieuwe schooljaar.
  • Wanneer een aanmelder geen BSN heeft (en dus geen DigiD), wordt een code beschikbaar gesteld. Op scalda.nl volgt in het nieuwe schooljaar meer informatie over het opvragen van deze code.
  • Het is bij de aanmelding belangrijk dat de aanmelder een eigen e-mailadres gebruikt en geen school e-mail. Zo kan de aanmelder de e-mails blijven ontvangen, ook na de middelbare schoolperiode.
  • Bekijk nu al de uitleg animatie.

Doorstroom Dossier (DDD)

Gelijktijdig verandert ook het proces rondom doorstroominformatie. Het DDD komt te vervallen en de vragen hieruit zullen in het aanmeldproces verweven worden. Het doel hiervan is om te zorgen dat de informatie op tijd binnen is bij het mbo en dat het proces makkelijker wordt voor de leerling. Ook zullen er geen dubbele vragen meer gesteld worden en wordt het proces voor jullie leerlingen overzichtelijker en duidelijker.

De leerlingen krijgen namelijk na aanmelding via CAMBO een welkomstmail en SMS van Scalda aangeboden. De welkomstmail bevat de toegang tot algemene vragen en eventueel opleidingspecifieke vragen die een overdracht mogelijk maken. De leerling kan aangeven of een warme overdracht nodig is door de huidige mentor. De mentor van de huidige school krijgt per e-mail het verzoek om een warme overdracht in gang te zetten, zoals gebruikelijk. De mentor kan ook op eigen initiatief doorstroominformatie delen van de leerlingen waar dit voor van toepassing is. Alleen voor die groep is een vergelijkbaar proces van toepassing, zoals gewend met het Doorstroomdossier, met akkoordverklaring ouders/leerling. Intergrip blijft het systeem voor de overdracht. Zij bouwen momenteel voor dit gewijzigde proces een nieuwe module.

De druk bij de mentor om een Doorstroom Dossier op tijd klaar te hebben wordt hiermee sterk verminderd, maar we zullen wel vragen om zorg te dragen voor goed (en tijdig) ingevulde Loopbaan-Blogs. Het Loopbaan-Blog zal een cruciale rol gaan spelen in de overdracht van aanmeldinformatie. Na aanmelding wordt het blog automatisch door Intergrip overgezet naar Scalda. De meeste scholen hebben al jaren in de ouderverklaring/leerovereenkomst een akkoord voor (automatische) overdracht opgenomen. Controleer of dit ook voor jouw school ook het geval is. Een voorbeeld is ‘Deling leerlingdossier en loopbaanblog met vervolgopleiding’.

Samenvattend: Het huidige DDD voor Scalda komt te vervallen per 1 november. Een warme overdracht blijft mogelijk. Voor de leerling zijn de stappen van aanmelding en informatieoverdracht vanzelfsprekender.

Omhoog