Scalda stopt met opleiding Sociaal werk

22 februari 2022
opleiding-maatschappelijk-zorg_niveau-4

In het schooljaar 2022 – 2023 biedt Scalda de opleiding Sociaal werk niet meer aan. Dat betekent dat er geen nieuwe studenten meer gaan starten aan de opleiding. De huidige studenten kunnen hun opleiding wel afronden.

Scalda stopt de opleiding omdat het vinden van stageplaatsen erg lastig is voor studenten en ook het arbeidsperspectief in Zeeland voor deze opleiding slecht te noemen is. Daarnaast geven organisaties aan te willen werken met studenten van een hbo-opleiding. Een opleiding zonder een passende stageplaats is niet wenselijk. Het is belangrijk dat studenten de opgedane kennis in de praktijk kunnen inzetten en dat ze bij praktijksituaties achterliggende theorie eigen kunnen maken.

Veel studenten van de opleiding Sociaal werk willen na het behalen van hun diploma graag doorstuderen op het hbo bij opleidingen zoals Toegepaste psychologie of Social work. Binnen Scalda hebben we ook andere opleidingen die hier goed op aansluiten.

Het werkveld Zorg en Welzijn heeft een aantal jaar geleden al bij Scalda aangegeven graag breder opgeleide medewerkers te willen inzetten in hun organisaties. Naar aanleiding van die vraag is Scalda in 2020 de opleiding Zorgprofessional gestart. In deze opleiding komen de beroepen Verpleegkundige, Verzorgende-IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg aan bod. Sociaal werk heeft een directe link met Medewerker Maatschappelijke Zorg. Voor leerlingen die interesse hebben in Sociaal werk zou Zorgprofessional wellicht een geschikte opleiding kunnen zijn.

In de opleiding Zorgprofessional krijgen studenten les in specialistische vakken en vaardigheden, zoals begeleidingsmodellen en verpleegtechnische handelingen, maar zij doen juist ook brede kennis en vaardigheden op rondom de ontwikkeling en het welzijn van de mens. Het is voor studenten uiteindelijk mogelijk om één of twee diploma's te behalen. Ze kunnen dus na een eerste, brede fase kiezen om toch alleen voor het diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg te gaan.

Het volgen van de opleiding Kindprofessional kan ook passend zijn voor deze doelgroep, juist als zij geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van de mens vanaf de geboorte. Binnen Kindprofessional staan we uitgebreid stil bij de ontwikkelingspsychologie en het ontwikkelen van vaardigheden, kennis en moreel besef.

Alle leerlingen die zich al hebben ingeschreven voor de opleiding Sociaal werk zijn geïnformeerd over het stopzetten van de opleiding per 2022-2023 en krijgen een gesprek aangeboden met onze decaan, mochten ze hulp nodig hebben bij het kiezen van een andere opleiding.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Leon Zweedijk, decaan van Zorg & Welzijn, via: [email protected].

Omhoog