Theo Koolen kwartiermaker Groen Onderwijs Zeeland

8 oktober 2018

Theo Koolen is in september 2018 gestart als de kwartiermaker Groen Onderwijs Zeeland (onderdeel van Campus Zeeland). De kwartiermaker geeft antwoord op de vraag: “Op welke wijze kunnen we dat groene onderwijs samen met bedrijfsleven het beste vormgeven en wat betekent dit voor de vereiste expertise en outillage”.

In september 2017 werd bekend dat de Edudelta Onderwijsgroep noodgedwongen moest stoppen met het verzorgen van groen onderwijs in Zeeland en Zuid-Holland. Scalda en Pontes Scholengroep hebben besloten om het groen vmbo en mbo-onderwijs voort te zetten / aan te gaan bieden.

Met de overgang van het Edudelta College in Goes naar Scalda en het starten van de groene vmbo-opleidingen bij Pontes Scholengroep (locatie Bergweg van het Goese Lyceum) hebben beide besturen dan ook besloten een kwartiermaker aan te stellen voor de noodzakelijke door te voeren vernieuwingen en innovaties in het groene onderwijs.

Theo Koolen verkent de komende maanden de volgende gebieden:

  • De vormgeving van het groene onderwijs in Zeeland (vmbo en mbo) vormgegeven en de samenwerking met het bedrijfsleven. Welke expertise is al aanwezig?
  • De verschillende kernsectoren van het in de provincie Zeeland. En de nieuwe trends en ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de groene sector.
  • Samen met onderwijs formuleren van voorstellen voor mogelijke verdere aanpassing van het onderwijs/programma’s. Inclusief de verbinding van diverse opleidingen en mogelijke crossovers.
  • Samen met het bedrijfsleven wordt een netwerkstructuur vormgegeven voor de ontwikkeling van onderwijs vanuit deze nieuwe concepten

Achtergrond Theo Koolen

Sinds 1 januari 2015 is Theo Koolen zelfstandig onderwijsadviseur en conceptontwikkelaar, na een lange carrière in het voortgezet onderwijs (docent biologie mavo, havo) en middelbaar beroepsonderwijs (directeur van toen nog Middelbare Agrarische School, lid centrale directie en lid College van Bestuur van Helicon Opleidingen). Theo Koolen: “Mijn onderwijservaring maar vooral ook mijn eigen opleiding (LAS-MAS-HBS b programma en Universitaire opleiding Biologie) en de vele contacten in het onderwijs en bedrijfsleven maken dat ik met veel vertrouwen start met deze mooie klus van kwartiermaker. Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel kansen liggen in Zeeland in de combinatie van groene opleidingen met de overige opleidingen”.

Omhoog