Uitwisselingsproject Jobelmann-Schule.

22 november 2021
Uitwisselingsproject Jobelmann Schule

Begin 2020 is Scalda benaderd door docenten van de Jobelmann-schule in Stade (Duitsland) om te oriënteren op een samenwerkingsverband. In maart 2020 zijn Veronique van de Reijt, Hugo van Rooijen, Bas van der Vaart en Emiel Duit afgereisd naar Stade om dit vorm te geven. Er is een eerste aanzet gegeven om studenten van de opleiding Proces- en Laboratoriumtechniek uit te wisselen. Deze uitwisseling is onderdeel van het Erasmus+ project SET-Chemistry (sustainable energy through chemistry). Vanwege de corona pandemie moest de uitwisseling op een laag pitje gezet worden. Op de achtergrond bleven de voorbereidingen echter wel gewoon doorgaan.

Het bezoek aan Scalda

Op 10 november was het uiteindelijk weer mogelijk om de samenwerking fysiek voort te zetten, drie docenten vanuit de Jobelman-schule hebben de ruim 600 km lange reis vanuit Stade naar Middelburg gemaakt om onze locaties te bezoeken. Hugo en Emiel hebben een driedaags programma voorbereid om de collega’s (Jürgen Brunßen, Matthias Brandt en Sandra Schröder) uit Stade een goede indruk van onze school en opleidingen te geven. Ze zijn met de collega’s op bezoek gegaan bij DOW en hebben daar uitleg gekregen over de investeringen die gedaan gaan worden omtrent de CO2 reductie en aansluitend kregen ze een uitgebreide tour door de LHC-plant. 

Op de verschillende Scalda locaties hebben ze uitleg geven over het onderwijs hier. In het project SET-Chemistry gaan de docenten uit Nederland en Duitsland samenwerken op het gebied van waterstof. De studenten gaan vervolgens met deze opdrachten aan de slag. Daarnaast is er ook een studentenuitwisseling van twee weken gepland, de studenten van Scalda gaan in mei 2021 richting Stade en eind juni komen de studenten uit Duitsland naar ons.

“Naast het werken aan het door de EU gefinancierde project, verdiepen de stagiairs hun vaardigheden in vreemde talen, interculturele competentie en, last but not least, hun professionele identificatie. Dit zal hen helpen om zich te laten gelden in hun verdere carrière en in hun dagelijkse werk.” 

Het waren drie zeer prettige dagen waarin er naast de uitwerking van het samenwerkingsproject ook ruimte voor ontspanning was. Hugo en Emiel zijn content met het feit dat ze Scalda op deze manier kunnen vertegenwoordigen. Ze hebben een goed fundament kunnen leggen voor een langdurige, vruchtbare samenwerking.

Omhoog