Uitreiking ROVZ Pluim aan stagebedrijven

10 september 2021

Woensdag 8 september verraste Harry van der Maas, gedeputeerde verkeersveiligheid, stagebedrijven Kloosterman en Harthoorn met de jaarlijkse Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) Pluim als waardering voor hun inzet om Zeeland verkeersveilig te maken.

Met de cursus van Cumela, ‘veilig omgaan met (land)bouwvoertuigen’ die door Scalda Loonwerkstudenten worden gegeven aan groep 7 en 8 scholieren, wordt aandacht besteed aan de kwetsbare verkeersdeelnemers. De basisschoolleerlingen komen naar de cursus op de fiets om te leren hoe ze veilig kunnen handelen bij het naderen van (land)bouwverkeer. Ook leren zij hoe andere weggebruikers de (land)bouwvoertuigen ervaren, dat basisschoolleerlingen onvoorspelbaar zijn in hun gedrag, over de dode hoek en hoe je een trekker met werktuig moet passeren dat tijdens het maken van een bocht uitwijkt. Zo worden zij goed voorbereid om veilig de weg op te gaan. Daarnaast maken zij meteen kennis met (land)bouwverkeer en werktuigen.

Kloosterman en Harthoorn maken het geven van de verkeerslessen op eigen terrein en met materieel mogelijk. Daarom is voor hun inzet en betrokkenheid bij de verkeerslessen aan scholieren een ROVZ Pluim trofee, oorkonde, beeldmerksleutelhangers en een taart uitgereikt.

Omhoog