Scheepsbezoek aan de Energy Observer

1 april 2019

Aandacht voor energietransitie via scheepvaart: De Energy Observer is een omgebouwde zeilboot die als project een tocht rond de wereld maakt om de energietransitie onder de aandacht te brengen. Deze tocht gaat 6 jaar duren en voert naar 50 landen en 101 havens. De ontwikkeling van het project is gestart in 2015 en de eerste tocht werd gemaakt in 2017 langs de Franse kust. In 2018 zijn de landen in de Middellandse zee aangedaan, inclusief Israël en Noord-Afrika. Dit jaar is Noordwest-Europa aan de beurt. Van Antwerpen gaat het schip naar Amsterdam, de Oostzee, Noorwegen en Spitsbergen. Voor volgend jaar staat Japan op de planning mede in verband met de Olympische Spelen.

Op dinsdag 26 maart kregen we een uitnodiging om deze zeilboot te gaan bezoeken. De Energy Observer lag tot en met vrijdag 29 maart in de haven van Antwerpen. Door met alle tweede klassen Maritiem te gaan hadden we mooi een bus vol met 40 studenten.

De Energy Ovserver is een oude catamaran wedstrijdboot die is omgebouwd om onafhankelijk van de wind altijd te kunnen varen. Dit wordt gerealiseerd door te varen op waterstof als er geen wind of zon is.

Van water waterstof maken: hij doet het zelf
De eerste stap in het varen op waterstof is het maken van zuiver water uit zeewater. Dit wordt gerealiseerd met een Reverse Osmose installatie gevolgd door twee extra zuiveringsstappen.

In de tweede stap wordt zuiver water door middel van elektrolyse gescheiden in waterstof en zuurstof. De zuurstof ontsnapt en de waterstof wordt met een lagedruk- en een hogedrukcompressor naar de acht waterstoftanks gepompt. De waterstoftanks staan dan onder een druk van 350 bar.

In de derde stap wordt de waterstof met lucht aan de brandstofcel van het membraan type toegevoerd die elektriciteit maakt met een vermogen van 20 kW. Het “uitlaatgas” van de brandstofcel is waterdamp.

De elektriciteit wordt gebruikt om de twee voortstuwingsmotoren, van ieder 42 kW, aan te drijven. In de praktijk vaart het schip met twee motoren op 10 kW met een vaart van 5 knopen.

Het schip wordt op dit moment voorzien van twee masten met bijzondere zeilen in de vorm van vleugelprofielen. In Antwerpen was al één mast geplaatst. Deze vervangen de twee verticale windturbines die niet goed functioneerden.

Als er wind staat vaart het schip op de wind, draaien de schroeven mee en wekken via de aandrijfmotoren die dan werken als generatoren stroom op voor de elektrolyse. Ook zijn de dekken en rompen bijna volledig voorzien van zonnecellen van het nieuwste type. Deze kunnen gebogen worden, je kunt erop staan zonder dat ze kapot gaan en werken ook met de reflectie straling. Dit levert bij volle zonkracht een vermogen op van 28,1 kW.

Elk jaar worden de componenten van het schip geëvalueerd en worden er andere componenten geplaatst als ze niet voldoen. De vervanging van de windturbines door zeilen is hiervan een voorbeeld. Ook is er gewerkt met een grote vlieger, maar die is inmiddels ook weer van boord gehaald. Voor de toekomst staat nauwere samenwerking met Toyota ten aanzien van de brandstofcel in de planning. Ook wordt er gekeken om de schroeven verstelbaar te maken of te gaan werken met azipods.

Al met al een heel interessant bezoek en voor de liefhebbers, kijk eens op de site energy-observer.org/en voor de Engelstalige versie.

Omhoog