Samenwerking Participatielab route en Dethon

26 oktober 2020
participatielab samenwerking Dethon

Eind september zijn de eerste medewerkers van Dethon gestart met de Scalda entreeopleiding: Participatielab route. Deze opleiding is nieuw binnen Dethon.

De Participatielab route is ontwikkeld in de publiek-private samenwerking Participatielab Zeeland. Scalda werkt samen met sociale werkbedrijven en gemeenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen integreren in het arbeidsproces. Scalda biedt een op maat gemaakte BBL-variant van de entreeopleiding (mbo niveau 1) aan. Daarbij kan een gewenste route worden gekozen. De routes waaruit medewerkers van Dethon kunnen kiezen zijn: dienstverlening, bouwen, wonen en onderhoud, groen, horeca en installatie-constructie techniek. De deelnemers krijgen intensieve begeleiding tijdens hun opleiding. Dit begeleidingsteam bestaat uit leidinggevenden en trajectbegeleiders van Dethon en docenten en coaches van Scalda. Dit traject helpt de studenten om door te stromen naar regulier werk wanneer zij daar aan toe zijn.

Waarom de Participatielab route?

Als grootste onderwijsinstelling en enige brede, algemeen toegankelijke roc in de regio draagt Scalda een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, vaak met betrekking tot issues met een brede impact op de economie en de samenleving. Scalda neemt die verantwoordelijkheid serieus. Zeker als jongeren of (jong) volwassenen een extra steuntje in de rug nodig hebben. Het is van belang dat passende oplossingen worden gevonden om zoveel mogelijk mensen te laten participeren in het arbeidsproces. Dit is niet alleen van persoonlijk belang. Maar ook voor de Zeeuwse economie. Bovendien biedt het extra cohesie aan onze samenleving. Iedereen doet mee.

Over Dethon

Dethon is het arbeidsintegratiebedrijf van Zeeuws-Vlaanderen. De medewerkers hebben een (vergrote) afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zijn, waardoor participeren op de reguliere arbeidsmarkt niet of niet voldoende mogelijk is. Dethon biedt werktrajecten aan voor zowel dienstverlening als productiewerkzaamheden. Dethon voert namens de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen de Participatiewet uit. Deze wet heeft tot doel om iemand maximaal te ondersteunen bij het werken op de reguliere arbeidsmarkt. Via arbeidsintegratietrajecten kunnen medewerkers stap voor stap ontwikkelen naar werk. Voor de één is dit een beschutte werkplek binnen Dethon en voor de ander een detachering bij een werkgever in de regio. Dethon biedt maatwerk passend bij de mogelijkheden van de mensen.

Omhoog