Lesgeven in tijden van Corona

10 december 2020
Jelko Sweegers lesgeven Scalda

Jelko Sweegers is docent Sport en recreatie bij de opleiding Dienstverlening niveau 2, mentor en stagebegeleider bij Scalda. Hij deelt zijn ervaring over werken in het onderwijs tijdens Corona.

Buiten les

“De studenten zijn inmiddels aan de situatie gewend. Ze weten waarom het er zo uit ziet en wat er van ze verwacht wordt. We werken met halve klassen. Je hebt dan de ene week wel les op school, de andere week niet. Aan het eind van de les op school krijgen de studenten uitleg over opdracht die ze de week erna thuis moeten maken. Dit werkt goed. In Middelburg werk ik met een groep Sport en recreatie. Omdat je merkt dat deze doelgroep voor een groot deel echt fysiek contact nodig heeft wordt er veel buiten les gegeven. Hierbij kunnen ze wel allemaal aanwezig zijn. De lessen buiten staan in het teken van het keuzedeel 'toerisme en recreatie in de regio', of zijn georganiseerd in het kader van het vak sport en spel.

Zo hebben we tijdens de eerste les strandspelletjes gedaan op het strand in Vlissingen. Ook zijn we laatst naar Veere geweest. De studenten kregen die dag in groepjes van twee de opdracht om door middel van een kaart op zoek te gaan naar de tien belangrijkste toeristische trekpleisters van Veere. Bij iedere trekpleister hing een foto-opdracht en twee vragen over de historie van die plek. Vervolgens gaf ieder groepje een presentatie over één van deze highlights aan toeristen die Veere bezochten.”

Blik op de toekomst

“Uit deze periode kun je veel positieve dingen halen. Zo hebben veel docenten geleerd hoe je makkelijker contact houdt met studenten die thuis zitten, hoe je online les kunt geven en vergadert. Dit was voorheen voor velen nog onbekend terrein. Voor de studenten blijft praktijkonderwijs op school echter wel belangrijk aangezien ze vaak praktisch bezig zijn. In de toekomst kan de nieuwe kennis uit deze periode helpen om studenten die thuis zitten, bijvoorbeeld vanwege ziekte, toch te bereiken.”

Omhoog