Eerste cursisten ‘Onderhoud aan Windturbines’ ontvangen certificaat

28 mei 2019

In september 2018 zijn de eerste zeven cursisten gestart met een opleidingstraject tot onderhoudsmonteur voor windturbines. Op 27 mei hebben ze na een intensief opleidingstraject, het felbegeerde certificaat Onderhoud Windturbines ontvangen. Een aantal kandidaten heeft inmiddels een baan in de sector gevonden. De opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met de Wind Technicians en de kandidaten.

In de halfjaar durende opleiding ‘Onderhoud aan Windturbines’ leerden de cursisten de technische vaardigheden voor het onderhouden van windturbines. De opleiding omvat werktuigbouwkunde, elektro en hydrauliek. Er is veel aandacht besteed aan het zoeken van storingen. Hierbij speelt de simulator op de opleiding een grote rol.

Met de opleiding hebben de cursisten twee diploma’s verworven: een door de minister erkend mbo-certificaat voor ‘Onderhoud Windturbines’ (mbo niveau 4). En één voor de Basic Technical Training: een onderdeel van de verplichte GWO certificering (Global Wind Organisation) om te kunnen werken in de windenergiesector.

Nu aan de slag
Met deze certificaten kunnen enkele kandidaten aan de slag in de Windenergiesector als startend professional. De cursisten zijn deze opleiding gestart met als doel om een (andere) baan te vinden.

Energietransitie is grote kans voor Zeeland
“Deze opleiding voorziet in de grote behoefte aan technici in deze duurzame energiesector”, vertelt Nout Nagtegaal, teamleider WindDock-opleidingen. “De energietransitie waar Nederland voor staat, levert voor Zeeland heel veel kansen op economisch gebied. Voor het bouwen en onderhouden van de Windparken (op land en op zee) zijn goed getrainde mensen nodig. Voor het opleiden van deze medewerkers heeft Scalda de Studieroute Windenergie ontwikkeld, in nauw overleg met het bedrijfsleven.”

Omhoog