Blog Hendrik-Jan van Arenthals: De basis op orde

20 maart 2019
De basis op orde

Dit gaat niet over de marinierskazerne, wees gerust. Evenmin slaat het op het basiskamp dat voor klimmers onontbeerlijk is om de top te bereiken, al is dat als metafoor zeker bruikbaar. Nee, wanneer deze kreet klinkt, is dat meestal uit de mond van managers en politici. Het is een gemakkelijk begrip, sneller gezegd dan gedaan: ‘Natuurlijk zorgen we ervoor dat de basis op orde is...’. Waarna vlug wordt overgestapt op de ambities, de innovaties, de grootse plannen die echt in het oog springen.

De basis die op orde moet zijn, is je primaire proces, je core business. Vaak gaat het om de korte termijn, het hier en nu. Vrijwel ieder team, iedere partij of ieder bestuur is wel in staat om stippen op horizonnen te zetten, strategieën te bepalen en vergezichten te schetsen. Uiteindelijk vinden we elkaar wel. Maar morgen echt iets concreet verbeteren, de eerste stappen zetten, samen verder komen is dikwijls een stuk lastiger. De korte termijn van ‘de basis op orde’ komt ook dichtbij, heeft alles te maken met je eigen cirkel van invloed. Het is knap wanneer je een krachtige toekomstvisie hebt. Soms is het nog knapper wanneer je echt in staat bent om op dit moment, op de plaats waar je nu direct verantwoordelijk bent, echt een verschil te maken.

Innovaties en krachtige nieuwe ontwikkelingen zijn enorm belangrijk. Dat Zeeland daarin best wat groter en minder bescheiden mag denken, is al bijna een cliché. Even vanzelfsprekend zou het moeten zijn dat die nieuwe doelen er nooit toe mogen leiden dat er minder aandacht is voor de ‘basistaken’ die het leven van vandaag en morgen mede bepalen.

Zo is het bijvoorbeeld goed dat er, wanneer het gaat over bereikbaarheid, niet alleen wordt gesproken over zelfrijdende bussen of toekomstige extra spoortrajecten, maar ook over extra buslijnen en meer vraaggestuurde OV: dingen die je morgen kunt gaan regelen. Het is goed dat er niet alleen aandacht is voor nieuwe ‘tracks’ in het hoger onderwijs, maar ook voor hoe we ervoor zorgen dat het basisonderwijs qua personeel überhaupt fatsoenlijk kan blijven draaien en het mbo haar voor de Zeeuwse schaal brede onderwijsaanbod overeind kan houden. Het is goed dat we niet alleen meer mensen en economische activiteit naar onze prachtige provincie trekken, maar de basis van onze schatkamer van ruimte en rust, ons landschap op orde houden.

Binnen Scalda is het natuurlijk niet anders. De ontwikkelingen die in gang zijn gezet zijn behoorlijk ingrijpend. De decentralisatie van de studentenbegeleiding en een deel van de facilitaire dienstverlening, de hybridisering van het onderwijs, reorganisaties van afdelingen als ICT, Huisvesting en Inkoop, het anders organiseren van onderwijsclusters en diensten: het is niet niks. Tegelijkertijd weten we hoe lastig soms, maar vooral hoe enorm belangrijk het is ook hier de basis op orde te houden of te krijgen. Betrokken lesgeven en begeleiden, goed en transparant communiceren, afspraak is afspraak, de relaties met studenten, bedrijven, instellingen, andere scholen koesteren: dat is waar het uiteindelijk om draait.

Scalda is samen met haar stakeholders, zowel intern als extern, bezig met een proces om haar strategie voor de komende jaren te updaten. Daarin zal de ‘studentenreis’ centraal blijven staan. Onze studenten verdienen het, net als alle andere mensen in onze provincie, dat we altijd na blijven denken over hoe we kunnen innoveren, kunnen verbeteren. Zij verdienen het dat we altijd onze basis op orde houden.

Omhoog