Beroepscompetentieprofiel klaar voor de toekomst: Studenten Maritiem nog breder inzetbaar

14 juni 2019

Sociale partners in de zeescheepvaart, bestaande uit werkgevers- en werknemersorganisaties in de koopvaardij, zeevisserij en waterbouw, hebben een gezamenlijk beroepscompetentieprofiel ontwikkeld voor een maritiem officier nieuwe stijl, die in deze sectoren zowel in nautische als maritiem-technische beroepen kan werken. Op deze manier zijn studenten breder inzetbaar in de sector.

Hans Snijders, voorzitter College van Bestuur Nova College, Marijn Nelen, lid College van Bestuur Scalda en Els van Herk, directeur mbo-college Maritiem en Techniek van de STC-Group, namen het document van de sociale partners dinsdag 11 juni 2019 in ontvangst tijdens een symposium bij het Nova College Maritiem in IJmuiden.

Namens het onderwijs was Scalda in een klankbordgroep betrokken bij de totstandkoming van het beroepscompetentieprofiel. Marijn Nelen: “Met dit Beroepscompetentieprofiel kunnen we het onderwijs dusdanig vormgeven dat de aansluiting met de arbeidsmarkt wordt geoptimaliseerd en kunnen we de organiseerbaarheid van het (kleinschalige) maritieme onderwijs in Nederland vergroten. Zo borgen we het maritieme onderwijs in Zeeland ook op de lange termijn.”

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van sectoren om doorstroom van de ene naar de andere sector te bevorderen, de kwaliteit van de maritieme beroepsopleiding op een hoog niveau te borgen en in het kader van macrodoelmatigheid te komen tot clustering van een aantal kwalificatiedossiers en/of opleidingen. Door in de opleiding meer aandacht te besteden aan 21st century skills worden studenten beter voorbereid op maritieme innovaties en technologische ontwikkelingen gedurende hun loopbaan.

Omhoog