Arold Versluijs directeur Scalda Groen College

22 juni 2020

Het komende schooljaar zal Arold Versluijs, tevens directeur van het cluster Maritiem, ICT en Techniek, Scalda Groen College aansturen. Hij volgt Ronald Klomp op, die zijn aandacht volledig zal gaan richten op CIOS en de samenwerking binnen CIOS Zuidwest-Nederland. Arold Versluijs heeft als directeur MIT en als voormalig teamleider van onder meer de horecaopleidingen ervaring en expertise in de twee belangrijkste clusters waar Scalda Groen College mee zal gaan samenwerken.

Scalda Groen College krijgt komend schooljaar tijdelijk een bijzondere status, rechtstreeks onder het College van Bestuur. Het jaar daarna zal Scalda Groen College bij een van de clusters worden gevoegd, afhankelijk van ontwikkelingen binnen en buiten Scalda. Daarbij gaat het onder andere om de opleidingen binnen Scalda Groen College zelf, maar ook om recente ontwikkelingen in Zeeland die Scalda Groen College kunnen beinvloeden.

Omhoog