300 studenten volgen de nieuwe opleiding Zorgprofessional van Scalda

4 november 2021
Scalda foto opleiding Verzorgende-IG

Na de zomer zijn 300 eerstejaarsstudenten gestart met de nieuwe opleiding Zorgprofessional bij Scalda. De studenten krijgen in deze opleiding de kans om zich breed te oriënteren op verschillende beroepen, doelgroepen en actualiteiten in de zorg. Hiermee wordt ingespeeld op de vraag vanuit het werkveld om flexibele medewerkers op te leiden.

Scalda is de opleiding Zorgprofessional in samenwerking met het werkveld gestart, omdat zorgvragers tegenwoordig een bredere ondersteuning nodig hebben, gericht op hun welzijn, zorg en begeleiding in het dagelijks leven. Studenten worden in de nieuwe opleiding daarom breder opgeleid, zodat cliënten in de toekomst niet te veel verschillende professionals om zich heen hebben.

Voordelen

De opleiding brengt niet alleen voor de zorgvragers voordelen, maar ook voor de studenten. Zij krijgen de mogelijkheid zich breed te oriënteren en daarna keuzes te maken, die gebaseerd zijn op hun eigen interesses en ontwikkelingstempo. Op deze manier krijgen studenten meer ruimte om te ontdekken hoe ze het beste leren en welke ondersteuning daarbij nodig is. Zij kunnen bijvoorbeeld switchen tussen niveaus en leerwegen of kunnen de opleiding in hun eigen tempo afronden.

Flexibele medewerkers

Scalda is met de opleiding Zorgprofessional gestart, omdat vanuit het werkveld de vraag kwam om flexibele medewerkers op te leiden. De opleidingen Verzorgende-IG/Maatschappelijke Zorg (Combi-opleiding), Maatschappelijke zorg en Mbo-Verpleegkunde zijn als antwoord hierop intensief gaan samenwerken met het werkveld binnen de opleiding Zorgprofessional. Studenten kunnen er uiteindelijk zelf voor kiezen om breed opgeleid, met twee diploma's, de opleiding te verlaten of van een specifieke opleiding (smal) een diploma te halen.

Open dagen

Tijdens de open dagen is er volop de gelegenheid om alles te weten te komen over de opleiding Zorgprofessional, zowel in Terneuzen (Vlietstraat 11a) als in Goes (Bessestraat 4). De open dagen zijn op vrijdag 19 november 2021 en op vrijdag 4 februari 2022 van 16.00 tot 20.00 uur.

Omhoog